Når har du rett på permisjon?

4human
Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Med andre ord er det et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstaker har likevel både rett og plikt til å komme tilbake til samme stillingen når permisjonen opphører. Permisjon kan være lønnet helt, delvis eller ulønnet.

Du kan også lese om flere relevante temaer som oppsigelse, arbeidsreglement, ansattgoder og pensjon her.

Ulike permisjoner

Enkelte permisjoner avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver eller fremkommer i virksomhetens tariffavtale eller individuelle arbeidsavtale. Arbeidsmiljøloven gir imidlertid rett til permisjon i enkelte tilfeller. Herunder vil arbeidstaker ha rett til;

 • Foreldrepermisjon
  • Foreldre har rett til permisjon i til sammen tolv måneder.
 • Svangerskapskontroll
  • Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeider med lønn i forbindelse med svangerskapskontroller.
 • Omsorgspermisjon
  • Faren eller en annen person som kan bistår moren har rett til to ukers fri for å bistår moren i forbindelse med fødsel.
 • Fødselspermisjon
  • Moren skal ha permisjon de første seks ukene etter en fødsel
 • Ammefri
  • Mødre som ammer har krav på ammefri. Det kan tas ut i enten 30 min to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil 1 time hver dag.
 • Barns eller barnepassers sykdom
  • Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til fri i forbindelse med barnets eller barnepassers sykdom.
 • Pleie av nære pårørende
  • Ansatte som pleier nærstående hjemme i livets sluttfase har rett til fri i inntil 60 dager.
 • Utdanningspermisjon
  • Arbeidstakere har rett til helt eller delvis permisjon for å ta utdannelse, såfremt visse krav er oppfylt.
 • Militærtjeneste
  • Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste.
 • I forbindelse med offentlige verv
  • Ved lovbestemt møteplikt i offentlige organer har arbeidstaker rett til permisjon.
 • Religiøse høytider
  • Gjelder for arbeidstakere som ikke tilhører Den norske kirke

Det er viktig å påpeke at i mange av permisjonsreglene gjelder ulønnet permisjon. Med andre ord får arbeidstaker rett til å ta fri fra arbeidet sitt, men ikke med lønn. Noen virksomheter velger likevel å yte lønn under visse permisjoner der loven ikke krever det.

Søknad om permisjoner

Arbeidstaker som vil ta ut permisjon må på forhånd varsle arbeidsgiver. Mange virksomheter har egne rutiner for hvordan man skal søke om permisjon. Arbeidsgivers rett til å nekte permisjon er begrenset. Det må som regel innvilges dersom det er av betydning for arbeidstaker, og ikke fører til store ulemper for arbeidsgiver.

Permittering er ikke det samme som permisjon

Mange forveksler permittering med permisjon, men dette er to forskjellige ting. Det heter permisjon når arbeidstaker selv ber om fri for eksempel i forbindelse med svangerskap. Permitteringer derimot er når arbeidsgiver gjør ansatte midlertidig arbeidsledige på grunn av manglende arbeidsoppgaver (kan eksempelvis skyldes økonomiske problemer i virksomheten). Det er egne og ganske kompliserte regler for permittering.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev