Håndbøker

Digitale håndbøker fungerer som et oppslagsverk for både ansatte og ledere. Innholdet i håndbøkene er søkbare og oversiktlige. Håndbøkene er nettbaserte og alltid tilgjengelig. Innholdet er til enhver tid oppdatert etter nye lover og regler.

Onboardingsapplikasjon

Vi har utviklet en onboardingapplikasjon
som bidrar til å starte en effektiv og morsom reise
for dine nyansatte, rett etter at de har signert
arbeidskontrakt. Få den nyansatte effektiv
og produktiv fra og med første arbeidsdag.

Sykefraværsoppfølging

Reduser sykefravær og få ansatte tilbake i arbeid raskere. Ledere får oppfølgingsvarsler på E-post og rapporterer enkelt til NAV, via Altinn.

Digitale Håndbøker

Digitale brukervennlige Personal- og HMS-håndbøker.

Les mer

Personaloppfølging

Følg opp ansatte fra ansettelse til fratredelse.

Les mer

Personalregister

Administrer alle ansatte på ett og samme sted i skyen.

Les mer

Timeregistrering

Få enkelt oversikt over arbeidet tid og timer.

Les mer

Kvalitetssikring

Vi har både et lett og et tungt kvalitetssikringssystem.

Les mer

Arbeidsplan

Håndter turnuser og skiftordninger. Sett opp arbeidsplaner enkelt.

Les mer

Kompetanse

Kartlegg ansattes kompetanse, kurs og sertifikater.

Les mer

Kontrakter

Generer kontrakter allerede ved ansettelse.

Les mer

HMS

Kvalitetssikring, dokumenthåndtering, avvik og sjekklister.

Les mer

Digitale Håndbøker

Digitale brukervennlige Personal- og HMS-håndbøker.

Les mer

Personaloppfølging

Følg opp ansatte fra ansettelse til fratredelse.

Les mer

Personalregister

Administrer alle ansatte på ett og samme sted i skyen.

Les mer

Tid og timer

Få enkelt oversikt over arbeidet tid og timer.

Les mer

Kvalitetssikring

Vi har både et lett og et tungt kvalitetssikringssystem.

Les mer

Arbeidsplan

Håndter turnuser og skiftordninger. Sett opp arbeidsplaner enkelt.

Les mer

Kompetanse

Kartlegg ansattes kompetanse, kurs og sertifikater.

Les mer

Kontrakter

Generer kontrakter allerede ved ansettelse.

Les mer

HMS

Kvalitetssikring, dokumenthåndtering, avvik og sjekklister.

Les mer

Ønsker du demo?

Turnus, fleksitid, overtid og månedlig oversikt på arbeidet tid.

Tid og timeregistrering

Partnere

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev