Hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen

4human

Vold og trusler på arbeidsplassen

Håndtering av vold og trusler bør være en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Forskning viser nemlig at mange arbeidstakere har opplevd vold eller trusler, eller både vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at arbeidsgivere tar dette på alvor og arbeider aktiv med forebygging. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes mot vold og trusler.

Vold defineres som enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på en person. Det kan også defineres som vold hvis en person påfører mye skade på inventar og utstyr. Trusler er verbale angrep som har som hensikt å skade eller skremme en annen person. Arbeidstilsynet definerer det som alle typer vold og trusler som kan knyttes til jobben, uavhengig om det finner sted på arbeidsplassen. Det kan gjelde fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold og latent vold. Latent vold er når det oppstår redsel for at en vold- eller trusselsituasjon kan oppstå.

Derfor bør du ha en HMS-håndbok og dette bør den inneholde. Les tipsene!

Utsatte bransjer

Vold og trusler er en arbeidsmiljøutfordring i mange bransjer. De bransjene med størst risiko er helse- og sosialtjenester, offentlig administrasjon, overnatting og servering, transport, undervisning og forretningsmessig tjenesteyting (som renhold, vakttjenester o.l.). I tillegg vil noen arbeidssituasjoner være mer risikoutsatt. Dette gjelder arbeid alene eller på kvelds eller nattestid, men også arbeid med lav bemanning, mangelfull opplæring, og mennesker i sårbare situasjoner. Vold og trusler om vold utøves i hovedsak av en ekstern tredjeperson, for eksempel Elever, innsatte, klienter, brukere osv.

Regler mot vold og tusler i arbeidslivet

I januar 2017 trådte det i kraft nye bestemmelsene om vold og trusler i arbeidslivet. Det stilles blant annet krav om at;

  • Virksomheter skal vurdere risikoen for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal arbeidstakere få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
  • Arbeidstakerne og deres representanter får nødvendig informasjon om blant annet hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusselsituasjoner
  • Virksomhetene gjennomfører nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoene som fremkommer av risikovurderingen
  • Ansatte som bli utsatt for vold og trusler får nødvendig oppfølging i ettertid

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev