Hva er en tillitsvalgt?

4human

Hva er en tillitsvalgt?

En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff velges ofte en tillitsvalgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. En person med dette ansvaret skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkårene, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Regler for tillitsvalgt i en virksomhet som er bundet av tariffavtale finner man i Hovedavtalen.

Hvordan velge tillitsvalgt?

En representant kan også være valgt av de ansatte på arbeidsplassen, og har som formål representere de ansatte ovenfor ledelsen. Dette kan være reelt i virksomheter der noen av de ansatte ikke er organisert i en fagforening, men at arbeidsgiver og arbeidstakere likevel blir enige om en tillitsvalgtordning. I andre tilfeller vil verneombudet være den som også fungerer som tillitsvalgt.

Lov og regelverk

I virksomheter uten tariffavtale finnes ingen direkte bestemmelser som krever at virksomheten skal ha en representant. Likevel fremkommer det flere steder i arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver har en plikt til å drøfte ulike saker som gjelder arbeidsvilkår med den tillitsvalgte. Vanligvis vil representanten være valgt av og blant de fagorganiserte arbeidstakerne.

Avtal et møte med oss og finn ut hvilke moderne funksjoner din virksomhet bør ha i et HR- og personalsystem. Eller for en hyggelig og uforpliktende prat over en kopp kaffe digitalt.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev