Hva er en tillitsvalgt?

4human

Hva er en tillitsvalgt?

En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff blir velges ofte tillitsvalgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. En person med dette ansvaret skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Eksempelvis ved lønnsforhandlinger eller ved konflikter. Regler for tillitsvalgt i en virksomhet som er bundet av tariffavtale finner man i Hovedavtalen.

Hvordan velge tillitsvalgt?

En representant kan også være valgt av de ansatte på arbeidsplassen og har som formål representere de ansatte ovenfor ledelsen. Dette kan være reelt i virksomheter der noen av de ansatte ikke er organisert i en fagforening, men at arbeidsgiver og arbeidstakere likevel blir enige om en tillitsvalgtordning. I andre tilfeller vil verneombudet være den som også fungerer som tillitsvalgt.

Lov og regelverk

I virksomheter uten tariffavtale finnes ingen direkte bestemmelser som krever at virksomheten skal ha en representant. Likevel fremkommer det flere steder i arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver har en plikt til å drøfte ulike saker som gjelder arbeidsvilkår med den tillitsvalgte. Vanligvis vil representanten være valgt av og blant de fagorganiserte arbeidstakerne.

Les om det vi mener en HMS-håndbok bør inneholde.

Kontakt oss

*Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev