Få demo

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

HMS i HR-systemet

Kontakt oss

Helse, miljø og sikkerhet-modulen håndterer bedriftens krav til HMS rutiner, skader og avvik. I skadebase er det mulighet å gjennomføre en god og tett oppfølging av personskader, nestenulykker og andre HMS-hendelser. Modulen ivaretar all lovmessig oppfølging ved skade oppfølging og registrering. Med skadebase får du nøkkeldata oversiktlig fremstilt med grafer. Du får også oversikt over hvilke typer skader som har vært rapportert mest den siste perioden.

Avviksmodulen i TQM Enterprise

I avvik kan man registrere avvik og følge opp avvikene som er registrert. Man kan fritt definere aktiviteter man særskilt ønsker å følge opp med varslinger og tiltak. Sammen med vår HMS-håndbok samt virksomhetens rutiner for HMS, utgjør dette et godt grunnlag for et HMS-system i bedriften. Avviksmodulen finner du i vårt tungvekter HMSK-system, TQM Enterprise. Les mer om TQM her.

Trenger du bistand med ISO-sertifisering eller HMS?

Fordeler for din virksomhet

  • Lettvekt- og tungvekt-system
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Effektive rapporter som er enkle å analysere
  • Få automatiske varsler ved registrert fravær
  • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
  • Håndterer bedriftens krav til HMS, skader og avvik
  • Bedre rutiner og dokumentasjon for oppfølging, ulykker og andre hendelser

TQM Enterprise

4human HRM har inngått avtale med TQM Partner AS, TQM Partner er nå et datterselskap av 4human. TQM Partner er et system for fullverdig Helse, miljø, sikkerhet og yttermiljø. Sammen med TQM Partner leverer vi et komplett HR-system med tilhørende komplett HMS-system.

Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem?
Ta denne quizen.

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev