Få demo

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

HMS

4human HRM
Kontakt oss

Dette må du vite om HMS

Uønskede situasjoner eller ulykker på arbeidsplassen kan dessverre oppstå. Situasjoner du og dine medarbeidere helst skulle vært foruten. Det kan være snakk om en alvorlig arbeidsulykke, eller en mildere form for ulykke.

HMS modulen håndterer bedriftens krav til sikkerhetsrutiner, skader og avvik. I vår skadebase kan du gjennomføre en god og tett oppfølging av personskader, nestenulykker og andre HMS-hendelser.

Vår modul ivaretar all lovmessig oppfølging ved skade, personoppfølging og registrering. Med skadebase får du nøkkeldata oversiktlig fremstilt med grafer. Du får også oversikt over hvilke typer skader som har vært rapportert den siste perioden.

Helse, miljø og sikkerhet-modulen håndterer bedriftens krav til rutiner, skader og avvik. I vår skadebase kan du gjennomføre en god og tett oppfølging av personskader, nestenulykker og andre HMS-hendelser.

Slik bruker du 4human HMS-system

 • Trykk på «Skadebase» på modulen/appen
 • Registrér oppstått hendelse
 • Fyll ut dato, avdeling, og en kort beskrivelse av ulykken.
 • Velg personen dette gjelder
 • Trykk «Lagre»

Med vår modul får du også oversikt over registrerte hendelser, hvor du også har mulighet til å redigere tiltak.

alle virksomheter har plikt til å sette opp tiltak innen HMS

Alle virksomheter har plikt til å sette opp tiltak innen HMS.

Hva er HMS?

Helse, miljø og sikkerhet handler om å sikre og forbedre miljøet på arbeidsplassen. Et av kjernepunktene er å forebygge uønskede situasjoner på kontoret, og sikre trivsel både fysisk og psykisk blant dine ansatte. Du som arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for gode rammer innen HMS.

Hvorfor HMS?

Det finnes flere fordeler med strukturert HMS-arbeid. Å jobbe godt og gjennomtenkt med dette kan:

 • Forbedre arbeidsmiljøet
 • Øke produktiviteten på kontoret
 • Redusere sykefravær, både kort og langsiktig
 • Økt omdømme til din virksomhet
 • Mer attraktiv for nye ansatte

Å ha oversikt over mulige risikoer og faremomenter, vil også gjøre deg bedre rustet for å avdekke ulykker og skader på arbeidsplassen.

Hvem må ha et HMS-system?

Alle virksomheter har plikt til å gjennomføre tiltak for å fremme arbeid innen Helse, Miljø og Sikkerhet.

Du som arbeidsgiver skal blant annet:

I følge:  §3-1: For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

I følge §3-5 skal du som arbeidsgiver gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

For å hjelpe deg på veien, har vi bearbeidet en HMS håndbok, som du kan bruke til å aktivt jobbe med HMS. Vi har også laget en egen HMS-ordliste for knotete og tunge begreper innen HMS.

Godt HMS arbeid

Spesielt i disse coronatider er det viktig å jobbe godt med HMS. Å jobbe godt og gjennomtenkt med HMS kan forbedre arbeidsmiljøet og redusere fravær blant ansatte.

Avviksmodulen i TQM Enterprise

I avvik kan du registrere avvik og følge opp avvikene som er registrert. Du kan fritt definere aktiviteter du særskilt ønsker å følge opp med varslinger og tiltak. Sammen med vår HMS-håndbok, samt virksomhetens rutiner for HMS, utgjør dette et godt grunnlag for et godt HMS-system i bedriften.

Avviksmodulen finner du i vårt tungvekter HMSK-system, TQM Enterprise.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvorfor er hms så viktig?

Godt og systematisk HMS-arbeid kan:

 • Forbedre arbeidsmiljøet
 • Øke produktiviteten på kontoret
 • Mindre fravær
 • Økt omdømme til din virksomhet
 • Mer attraktiv for nye ansatte

Hvorfor hms-kurs?

Du som arbeidsgiver er lovpålagt å gå igjennom HMS-opplæring med dine ansatte. Dette er også en opplæring som kan få dine ansatte til å føle seg tryggere og mer verdsatt på arbeidsplassen.

Hvordan lage hms-håndbok?

Vi i 4human har bearbeidet en HMS håndbok, en slik håndbok kan hjelpe deg med å få kontroll og oversikt over Helse, miljø og sikkerhet-arbeidet.

Hvordan bruke 4humans hms-system?

 • Trykk på «Skadebase» på modulen/appen
 • Registrér oppstått hendelse
 • Fyll ut dato, avdeling, og en kort beskrivelse av ulykken.
 • Velg personen dette gjelder
 • Trykk «Lagre»

Med vår modul får du også oversikt over registrerte hendelser, hvor du også har mulighet til å redigere tiltak.

Fordeler med 4humans HRM-system

 • Lettvekt- og tungvekt-system
 • Digitale og automatiske prosesser
 • Effektive rapporter som er enkle å analysere
 • Få automatiske varsler ved registrert fravær
 • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
 • Håndterer bedriftens krav til rutiner, skader og avvik
 • Bedre rutiner og dokumentasjon for oppfølging, ulykker og andre hendelser

4human kunne som eneste leverandør levere på alle områdene ut ifra vår kravspesifikasjon. De andre konkurrerende leverandørene som var med til siste runde kunne levere tilnærmet samme funksjonalitet, men ikke alt som en integrert del av systemet. Blant annet når det gjaldt timeregistrering. For oss var dette viktig.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

De så at sine primærbehov var bedre og enklere ferieregistrering, sjekklister for onboardings- og offboardingsprosesser, oppfølging av prøvetid, medarbeidersamtaler, integrasjoner med Huldt & Lillevik som lønnssystem. Det endte med at Kverneland Bil valgte å gå for 4human som leverandør av HR-system i oktober 2018.

Les hele historien: Standardisering og effektivisering i Kverneland Bil!

Odd Arne Slettebø – CFO, Kverneland Bil

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev