Få demo

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

HMS i HR-systemet

Kontakt oss

Helse, miljø og sikkerhet-modulen håndterer bedriftens krav til HMS rutiner, skader og avvik. I skadebase er det mulighet å gjennomføre en god og tett oppfølging av personskader, nestenulykker og andre HMS-hendelser. Modulen ivaretar all lovmessig oppfølging ved skade oppfølging og registrering. Med skadebase får du nøkkeldata oversiktlig fremstilt med grafer. Du får også oversikt over hvilke typer skader som har vært rapportert mest den siste perioden.

Avviksmodulen i TQM Enterprise

I avvik kan man registrere avvik og følge opp avvikene som er registrert. Man kan fritt definere aktiviteter man særskilt ønsker å følge opp med varslinger og tiltak. Sammen med vår HMS-håndbok samt virksomhetens rutiner for HMS, utgjør dette et godt grunnlag for et HMS-system i bedriften. Avviksmodulen finner du i vårt tungvekter HMSK-system, TQM Enterprise. Les mer om TQM her.

Trenger du bistand med ISO-sertifisering eller HMS?

Fordeler for din virksomhet

  • Lettvekt- og tungvekt-system
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Effektive rapporter som er enkle å analysere
  • Få automatiske varsler ved registrert fravær
  • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
  • Håndterer bedriftens krav til HMS, skader og avvik
  • Bedre rutiner og dokumentasjon for oppfølging, ulykker og andre hendelser

TQM Enterprise

4human HRM har inngått avtale med TQM Partner AS, TQM Partner er nå et datterselskap av 4human. TQM Partner er et system for fullverdig Helse, miljø, sikkerhet og yttermiljø. Sammen med TQM Partner leverer vi et komplett HR-system med tilhørende komplett HMS-system.

Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem?
Ta denne quizen.

4human kunne som eneste leverandør levere på alle områdene ut ifra vår kravspesifikasjon. De andre konkurrerende leverandørene som var med til siste runde kunne levere tilnærmet samme funksjonalitet, men ikke alt som en integrert del av systemet. Blant annet når det gjaldt timeregistrering. For oss var dette viktig.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

De så at sine primærbehov var bedre og enklere ferieregistrering, sjekklister for onboardings- og offboardingsprosesser, oppfølging av prøvetid, medarbeidersamtaler, integrasjoner med Huldt & Lillevik som lønnssystem. Det endte med at Kverneland Bil valgte å gå for 4human som leverandør av HR-system i oktober 2018.

Les hele historien: Standardisering og effektivisering i Kverneland Bil!

Odd Arne Slettebø – CFO, Kverneland Bil

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev