Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan? 4human Last ned vår HR Guide Handlingsplan definisjon Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere...