Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Timeregistrering for bedrifter

Kontakt oss

Timeregistrering

Kontakt oss

Hva er timeregistrering?

Timeregistrering blir brukt for å registrere arbeidstiden blant dine ansatte, så vel som overtid og fleksitid. Oppdaterte timelister gir deg også et grunnlag for lønn og videre fakturering, i tillegg til at du til enhver tid har kontroll over hva som skjer i din virksomhet.

Timeregistrering for bedrifter

Med timeregistrering som en del av et komplett HR-system, får du som leder oversikt over timelister, fleksitid og overtid. Registreringen håndterer månedlig timeoversikt på arbeidet tid, hvor dette gir deg mulighet til oppfølging når eventuell fravær blir registrert blant dine ansatte.

Når en jobber overtid kan man registrere overtiden mot lønnsarter som dekker de ulike overtidssatser i lønnssystemet. 4human HRM setter opp lønnsgrunnlag automatisk, basert på lønnsart, timer og ansatt. Løsningen er også tilgjengelig for alle medarbeidere, som får full oversikt over registrerte timer.

timeregistrering for bedrifter

God oversikt over timelister

Å sette opp og oppdatere timelister på Excel og Word er både tidkrevende og unødvendig. I tillegg kan det fort gå mer tid hos virksomheter hvor turnus eller skiftordninger er vanlig. Med en digital og automatisert prosess bruker du mindre tid og krefter på oppgaver av administrativ art, hvor du kan fokusere mer på dine daglige og mer «lederbaserte» oppgaver.

Med vår timeregistrering app kan du sette opp egne timelister for dine ansatte, hvor du kan legge til detaljer på valgte dager, eller få oversikt over registrerte arbeidstimer og overtidstimer. Alt digitalt og på samme plass!

Timeregistrering med integrasjoner

Gode integrasjoner har lenge vært et satsningsområde for 4human HRM. Det er både rasjonelt og sikrere å registrere data i kun ett system, for å så overføre data til andre systemer. 4human HRM har API (Web services) som dekker det meste av behovet for overføring av data. Vår timeregistrering app er ikke annerledes, og appen kan integreres med de fleste økonomi- og lønnssystemer. Eksempler på integrerbare lønnsssystemer er Visma Lønn, Huldt&Lillevik, SAP, Aditro og Xledger.

9 punkter på hvorfor du bør installere en timeregistrering app

 

  • Definer ulike lønnsarter
  • Tilgjengelig på mobil og PC
  • Oversiktlig kalenderfunksjon
  • Klokk enkelt ut og inn fra jobb
  • Gode rapporteringsmuligheter
  • Enklere for ledere å dekke vakter
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Automatisk lønnsgrunnlag basert på lønnsart
  • Integrerbart med de fleste økonomi- og lønnssystemer

4human kunne som eneste leverandør levere på alle områdene ut ifra vår kravspesifikasjon. De andre konkurrerende leverandørene som var med til siste runde kunne levere tilnærmet samme funksjonalitet, men ikke alt som en integrert del av systemet. Blant annet når det gjaldt timeregistrering. For oss var dette viktig.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

De så at sine primærbehov var bedre og enklere ferieregistrering, sjekklister for onboardings- og offboardingsprosesser, oppfølging av prøvetid, medarbeidersamtaler, integrasjoner med Huldt & Lillevik som lønnssystem. Det endte med at Kverneland Bil valgte å gå for 4human som leverandør av HR-system i oktober 2018.

Les hele historien: Standardisering og effektivisering i Kverneland Bil!

Odd Arne Slettebø – CFO, Kverneland Bil

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev