8 spørsmål om feriepenger du som leder må være forberedt på

4human HRM
spørsmål om feriepenger til lederhåndbok

Når får man feriepenger? Hvordan beregnes feriepenger? Hvor mye får jeg i feriepenger? Dette er noen av spørsmålene ansatte kan stille deg før fellesferien setter inn. Vi gir deg 8 spørsmål du som leder bør kunne svare på.

Fellesferien er et par uker unna, og det betyr at det snart er tid for utbetaling av feriepenger. Hvert år spør mange medarbeidere seg hvor mye de vil få i feriepenger, og når pengene vil utbetales. I den forbindelse har vi forsøkt å gjøre ting litt enklere for deg.

Hva er feriepenger?

Feriepenger er penger som tjenes opp året før ferien skal tas ut, og skal erstatte manglende lønn når den ansatte tar ut sin ferie.
Disse 8 spørsmålene om feriepengene bør DU som leder forberede deg på:

Hvordan beregnes feriepenger?

Ansatte får feriepenger av alt arbeidsvederlag (all lønn) som er utbetalt i opptjeningsåret. Dette innebærer månedslønn, timelønn, bonus (av variabel art), provisjon, og eventuelle tillegg som skifttillegg og månedstillegg.

Det utbetales ikke feriepenger på godtgjørelser som reiseregninger og lignende.

Disse utbetalingene utgjør det samlede feriepengegrunnlaget. Feriepengene skal utgjøre 10,2 % av fjorårets lønn. For virksomheter som er bundet av tariffavtale eller har innført avtalefestet ferie (5 uker), er prosentsatsen 12 %.

For arbeidstakere over 60 år med rett til forlenget ferie, forhøyes prosentsatsen med 2,3 %.

Jeg tjente 450.000 kr i fjor. Hvor mye får jeg i feriepenger?

For arbeidstakere som er under 60 år, har 5 uker ferie og 12% feriepenger, regner vi ut feriepengegrunnlaget slik:

Brutto månedslønn i fjor + feriepengegrunnlag x 12%) – (brutto månedslønn / 26 virkedager) x 30 virkedager =
37.500 + (450.000 x 0,12) – (37.500/26) x 30 = 48.231

Arbeidstakeren vil dermed få utbetalt 48.231 kr i feriepenger i dette tilfellet.


Når får man feriepenger?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales på den siste vanlige lønningsdagen før ferien.

Det er vanlig praksis at feriepengene utbetales i juni. Feriepenger skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før feriestart.

Arbeidstaker kan imidlertid kreve utbetaling senest en uke før ferien tar til, men vær oppmerksom på at hvis ferien deles, så skal feriepengene deles tilsvarende.

Jeg jobbet ikke i hele i fjor, hvor mye feriepenger får jeg?

Hvis ansatte ikke har opparbeidet seg full rett til feriepenger, kan det enes om hvordan ferien skal avvikles, slik at ansatte tar ut så mye ferie som de har nok feriepenger til å dekke.

Hvis ansatte ikke har opparbeidet fulle feriepengerettigheter, trenger man altså ikke avvikle ferie for den tiden ansatte ikke har krav på feriepenger.

når får man feriepenger?

Det er vanlig praksis at feriepengene utbetales i juni. Feriepenger skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før feriestart.

Jeg var syk i fjor, påvirker det feriepengene mine i år?

Som arbeidsgiver betaler virksomheten sykepenger de første 16 dagene av ansattes sykefravær. Dette kalles arbeidsgiverperioden. Virksomheten dekker også feriepenger for disse 16 dagene.

Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV feriepenger for inntil 48 sykmeldingsdager hvert opptjeningsår. Ansatte får altså feriepenger for de første 48 dagene de var ute med sykdom.

Jeg har vært i foreldrepermisjon, hvor mye feriepenger får jeg?

Hvis ansatte har hatt foreldrepermisjon med 100 % dekningsgrad får man feriepenger av de første 12 ukene ansatte hadde permisjon.

Hvis ansatte hadde 80 % dekningsgrad får man feriepenger for de første 15 ukene ansatte hadde foreldrepermisjon.

Jeg har hatt permisjon til militærtjeneste, hva får jeg av feriepenger?

Medarbeidere som har jobbet minst tre måneder før de gikk ut i permisjon, og fortsetter i samme selskap etter permisjonen, får feriepenger for tre måneder.

Hvor mye får jeg av feriepenger når man slutter?

Arbeidstaker får sluttoppgjør med alle de opptjente feriepenger på første vanlige lønningsdag etter fratreden.

God lederstøtte er viktig

Ønsker du som leder å være sikker på at du har de rette svarene når medarbeideren spør?

Da kan det være lurt å ha en god lederhåndbok på plass, som gir deg full oversikt over deres rutiner og bestemmelser knyttet til sentrale temaer som; ferie, arbeidstid, medarbeideroppfølging, personalytelser, permisjoner og så videre.
Med 4humans lederhåndbok vil du kunne finne de svarene du trenger raskt, slik at du kan fokusere på å være en god leder.

Lysten på mer input? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev