Slik sikrer du suksess med strukturert onboarding

4human- Onboarding

Strategisk onboarding program for nye ansatte

Mange virksomheter legger stor vekt på å gjennomføre en god rekrutteringsprosess slik at de kan sikre seg de beste kandidatene for deres bedrift. Men har du tenkt på hva som skjer etter kontraktsignering og frem til første arbeidsdag? 

De færreste virksomheter har et like stort fokus på pre- og onboardingsfasen, som er særdeles viktig for en vellykket nyansettelse. Det er ei uvanlig at det går mellom to til tre måneder fra kontraktsignering, til den nye ansatte trer inn på kontoret for deres første arbeidsdag. Inntil den tid kan mye skje.

Et strategisk onboarding program, er en ypperlig anledning til å fortelle nye medarbeidere om virksomhetens kultur og verdier allerede før første arbeidsdag. På denne måten kan nye ansatte bli bedre kjent med bedriften, og forhåpentligvis bli enda mer motivert til å starte på deres nye jobb.

Ansettelsesprosessen av nyansatte er en ypperlig sjanse, for virksomheten din, til å starte på riktig spor – bygge kultur, holdning, kunnskap og ferdigheter og som vil hjelpe virksomheten din til å vokse.

Motivér dine nyansatte

Det å være nyansatt er en stor omveltning for de fleste. Man er motivert, lærevillig og vil vise arbeidsgiveren at man kan levere etter forventningene. På den andre siden er man nervøs, og usikker på om byttet var en riktig avgjørelse. Om man kommer til å trives med de nye arbeidsoppgavene, eller om virksomheten står til forventningene. Derfor er det viktig å motivere nye ansatte etter de har signert under på arbeidsavtalen.

Send derfor gjerne informasjon om deres nye virksomhet, resultater virksomheten har oppnådd, eller informasjon om deres nye kollegaer. Lignende tiltak vil være med på å gjøre overgangen lettere for deres nye medarbeidere, hvor de vil føle seg ivaretatte allerede rett etter kontraktsignering.

Motivér nye ansatte ved å vise til oppnådde resultater hos din bedrift, og en introduksjon til deres nye kollegaer.

Den nyansatte skal sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, ny kultur, bli kjent med nye kolleger, ledere og forventinger som blir satt. Det å ikke ha fokus på pre -og onboardingsfasen kan koste bedriften dyrt gjennom uønsket turnover og lav produktivitet. En tommelfingerregel er at en uønsket turnover koster 1,5 ganger årslønnen.

Ulike undersøkelser viser til at ledere oppfatter at en feilansettelse koster i fra 500 000 – 1 500 000 NOK i gjennomsnitt. Er dette noe virksomheten din vil ta seg råd til?

Løft den nyansatte og bidra til den nyansattes suksess

Vi ønsker å gi et best mulig førsteinntrykk av virksomheten til våre nyansatte. Ved at virksomheten engasjerer seg i å gi den nyansatte et strukturert ansettelsesprogram, med definerte mål, vil det bedre den nyansattes evne til å bidra mot å nå virksomhetens mål. Dette vil igjen øke sjansen for at den nyansatte lykkes i sin nye stilling. Eksempler på dette kan være informasjon om virksomheten, eller mer praktisk tilnærming som digitale kurs eller andre former for LMS kurs.

Spør deg selv: Hvordan kan jeg bidra til den nyansattes suksess?

En viktig forskjell mellom et onboarding program og et introduksjonsprogram er varigheten. Noen definerer varigheten av et onboarding program fra det øyeblikket den nyansatte signerer ansettelseskontrakten og gjennom hele det første året, mens andre mener at onboarding programmet begynner allerede når virksomheten tenker på å ansette en ny medarbeider.

Vanlige introduksjonsprogrammer har ofte en varighet fra første arbeidsdag og 3-6 uker fremover i tid. Her må du som arbeidsgiver sette startdato for programmet og varighet. For å hjelpe deg på veien har vi utviklet vår egen onboardingshåndbok.

Vi anbefaler derfor å tenke nøye gjennom hvordan dere presenterer deres virksomhet i jobbannonser og i intervjurunder, da deres fremtidige arbeidstaker allerede her har begynt å danne seg et inntrykk av virksomheten.

Hvordan lykkes med onboarding?

Det er viktig å se programmet i en helhet. Start med å definere behovsavklaring, hva er det organisasjonen trenger og hva skal jobben gå ut på. Dette må bli riktig fra begynnelsen. Feiler man her, vil man gi et feil inntrykk av hva jobben går ut på, og dermed tiltrekke seg mindre kvalifiserte kandidater. Det vi ønsker å oppnå er rett person på rett sted, og at vedkommende blir værende.

Vil du vite mer: Les mer: De 3 ulike fasene i onboarding

Søk ekspertens råd

Har din virksomhet et strategisk onboarding program i dag, eller jobber dere med å lage et onboarding program? Ingen bedrifter er like og det finnes ikke en løsning som passer alle. 4human bistår med blant annet:

  • Hvordan du setter opp en onboardingsprosess
  • Hvordan du bør planlegge en ny ansettelse
  • Hvordan du kan du redusere turnover ved hjelp av onboarding

Få demo av app!

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev