Risikovurdering

4human
I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheten må vurdere risiko for farer og problemer på arbeidsplassen. Med andre ord må virksomheter gjennomføre en risikovurdering. Det er vesentlig å finne ut hva som kan gå galt og hvor sannsynlig det er at det går galt. En del av dette er også å vurdere hvilke konsekvenser det kan ha for virksomhet og ansatte dersom noe går galt.

Hva er risikovurdering

En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen. Målet er å forhindre at noen bli skadet eller syke, og det begrenser seg ikke til umiddelbar, fysisk fare. Risikovurdering må også ta hensyn til årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Kartleggingen kan derfor være alt fra medarbeiderne sin trivsel og samarbeid til undersøkelser av fysiske forhold.

Hvordan gjennomføre risikovurdering

En kartlegging av farer og problemer trenger ikke være komplisert. Omfanget varierer med størrelse på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører.

Følgende tre spørsmål i forhold til mulige farer og problemer (risikoer) kan være utgangspunktet for en enkel risikovurdering:

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. Hvis man selv er usikker på hvordan det skal gjennomføres kan man søke hjelp fra bedriftshelsetjeneste. Det er imidlertid arbeidsgiver som har ansvaret for risikovurdering, uansett hvem som utfører arbeidet i praksis.

Etterarbeid og oppfølging

Etter at risikoområdene er kartlagt og vurdert har arbeidsgiver en oversikt over hva som bør forbedres. Da er det viktig at leder, ansatte og representanter planlegger og prioriterer tiltak. Deretter bør det lages en handlingsplan som tar for seg hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. På den måten kan bedriften gjennomføre og følge opp tiltakene og sikre at det systematiske HMS-arbeide fungerer.

Dokumentasjon

Kartlegging, risikovurdering, oppfølgingsplanen og handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i deres virksomhet. Dette må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn fra HMS-etatene.

«Dette bør en HMS-håndbok inneholde» 

Med HMS-håndboken får du tilgang til innhold og ferdige maler og blant annet informasjon om Risikovurdering.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev