Lær hvilke funksjoner du trenger i et HRM-system

Test din virksomhet og lær hvilke funksjoner dere bør ha i et personalsystem (HRM-System).

Hvor blir personalinformasjon registrert og lagret i din virksomhet?
Alle ansatte blir registrert og lagret i dokumenter på PC-en.
Alle ansatte blir registrert og lagret i papirdokumenter.
Vi registrerer og lagrer Personalinformasjon i en digital løsning

Correct!

Wrong!

Trenger dere oversikt over ansattes kompetanse, kurs og sertifikater?
Ja
Nei

Correct!

Wrong!

Hvordan registres arbeidstimer hos dere?
Vi klokker inn og ut daglig
Vi registrerer det ikke digitalt i dag, men vurderer å begynne
Vi bruker timelister og registrerer overtid og fleksitid digitalt
Vi registrerer ikke timer, og har heller ikke behov for det

Correct!

Wrong!

Har du i dag en Digital håndbok? (HMS-, Personvern-, Personal- eller Onboardingshåndbok?)
Ja
Nei, men trenger ikke
Ja, men ikke alle
Nei, det trenger vi

Correct!

Wrong!

Blir ledere hos dere automatisk varslet når Sykefravær registreres?
Ja
Nei

Correct!

Wrong!

Hvordan følger dere opp medarbeidere?
Vi prøver å ha én samtale i løpet av prøvetiden
Vi har ikke gode rutiner for nyansatte eller sluttende
Vi har et onboardingsprogram og tett videreoppfølging av ansatte.
Vi har ikke onboardingsprogram, men vi har oppfølging av ansatte.

Correct!

Wrong!

Hvor ofte gjennomfører dere medarbeidersamtale?
Ca. én gang i året
2 eller flere ganger i året
Sjeldnere/aldri

Correct!

Wrong!

Benytter dere arbeidsplaner, turnuser eller skiftordninger i din bedrift?
Ja
Nei

Correct!

Wrong!

Hvordan følger dere opp langtidssykemeldte?
Vi følger rutiner og retningslinjer i henhold til loven
Vi har ikke et system for oppfølging av sykemeldte
Vi har aldri hatt noen langtidssykemeldte, så jeg vet ikke
NAV og legen følger opp de sykemeldte for oss

Correct!

Wrong!

Hvordan rapporterer dere sykefravær til NAV?
Vi sender en epost med rapporten.
Vi skriver ut rapporten og sender via posten.
Det skjer automatisk via Altinn.

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Lær hva du trenger

Quiz

%%personality%%

%%description%%

men du trenger også %%personality%%

%%description%%

Loading...

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev