Få personlig demo

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Personvernhåndbok

Kontakt oss

Personvernhåndboken er et arbeidsverktøy for alle som jobber med personopplysninger. Den digitale håndboken gjør deg i stand til å utføre og håndtere problemstillinger vedrørende personvern, uten spesielle forhåndskunnskaper. Denne håndboken fungerer som et arbeidsverktøy både til å få alt på stell, men også som oppslagsverk og for å ivareta etterlevelsen av regelverket.

Med håndboken får du oversikt og veiledning til hvordan du skal overholde de nye reglene

1. Fyll inn informasjon

2. Tilpass løsningen

3. Håndboken er din!

Fordeler for din virksomhet

 • Hvordan etterleve regelverket i praksis
 • Automatisk oppdatering ved lovendringer
 • Praktiske eksempler på ofte stilte spørsmål
 • Hele virksomheten får tilgang til nyhetsstrøm
 • Enkel å bruke og tilgjengelig i alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses egen virksomhet
 • Komplett og oppdatert informasjon, samlet på ett sted
 • Enkelt å holde oversikt over personalpolitikk og retningslinjer
 • Håndboken er utviklet i samarbeid med IKT Norge og Bull & Co

Egendefinerte håndbøker

Hvis du ønsker å definere egne håndbøker er Evolution håndbok-modulen utmerket til dette. Du kan sette opp håndbøker helt spesialtilpasset din virksomhet. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det er helt enkelt: opp til deg.

Våre rådgivere bistår med blant annet

 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
 • Implementere håndbøkene i deres virksomhet

Les mer om våre tjenester her.

Hvilken informasjon finnes i Personvernhåndboken?

Du finner informasjon om blant annet disse ulike temaene

Personvernprinsipper

Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med de grunnleggende personvernprinsippene. Personvernprinsippene er beskrevet i forordningens artikkel 5.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilket lovgrunnlag som skal brukes.

Opplæringsplikt

Det er arbeidsgivers ansvar som behandlingsansvarlig å gi enten personvernombud eller ansatte en god opplæring i personvern.

Personvernombud

Personvernombudet har i oppgave å sikre at den behandlingsansvarlige eller databehandleren følger personopplysningsloven.

Databehandler

En databehandler er en virksomhet som behandler personopplysninger på vegne av en annen virksomhet, den såkalt behandlingsansvarlige.

Databehandleravtale

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

Personvernerklæring

Alle bedrifter skal gi god informasjon om hvordan, hvorfor og hvor de behandler personopplysninger. Derfor må man lage en personvernerklæring som skal ligge lett tilgjengelig.

Ansattes rettigheter

Det er en interesseavveining mellom den ansatte og arbeidsgiver i spørsmålet om hvilke personopplysninger som skal registreres i arbeidsforholdet.

Informasjonssikkerhet

Håndboken tar for seg hvilke krav forordningen stiller til informasjonssikkerhet, som evnen til å forebygge, avdekke og håndtere hendelser som kan føre til brudd på personopplysningenes konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev