Personalregister

Kontakt oss

Et personalregister gir deg enkel oversikt over dine ansatte

Med vår egen nettbaserte modul behøver du ikke å håndtere diverse excel-ark, diagrammer eller word-dokumenter når du skal finne frem informasjon om dine ansatte. Med vårt personalregister vil du ha all informasjon tilgjengelig på ett og samme sted.

Plattformen gir deg en enkel oversikt over arbeidstakers informasjon som telefonnummer, pårørende, sykefravær eller feriedager og reiser. Personalregisteret er vår grunnmodul som alle andre moduler bygges på. Modulen er også inkludert i HR- og fraværsmodulene.

Sømløs integrasjon med andre systemer

Vi importerer enkelt alle ansatte fra lønnssystemet og over i 4human HRM. Vi har også standard HR- integrasjoner med mange lønnssystemer i Norge. Du kan også velge å eksportere ansatte fra vårt register til andre systemer. Eksempler på slike systemer kan være lønn, time eller plansystemer.

Registeret er kompatibelt med GDPR, og følger alle regler som stilles til personvern. Systemet tillater innsyn og sletting, hvor det også gjøres justeringer for tilleggsverdier, slik at ingen informasjon blir utelatt.

Fordeler med et personalregister

  • Standard integrasjon med mange lønnssytemer
  • Registeret er GDPR-kompatibelt
  • Følger alle regler som stilles til personvern
  • All informasjon om ansatte og pårørende
  • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
  • Alt på ett sted i skyen

Personalregister som master

4human HRM kan fungere som master for alle personopplysninger om dine ansatte i selskapet. Vi har sett et endret behov i det norske markedet de siste 3-4 årene, hvor flere av våre kunder velger HRM-systemet til å være master på alle personopplysninger, lønnsinformasjon, organisasjon og arbeidsavtaler.

Med vår integrasjonskunnskap sørger vi for god integrasjon med Lønn, Active Directory, timeregistrering og andre systemer slik at informasjonen blir tilgjengelig i de respektive systemene.

GDPR var en katalysator for hele prosessen. Vi hadde kartlagt behovet for et elektronisk personalsystem, men nå registrerte vi at det var rett tidspunkt, sier Steinar. Han legger så til – Gjennom å implementere et personalsystem og kjøre mye av dokumentasjonen gjennom dette systemet så hjelper det oss med å operere i samsvar med GDPR og den nye personopplysningsloven.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev