Personalregister

Kontakt oss

Administrasjon av alle ansatte gjøres på samme sted i vårt nettbaserte personregister. Personalregisteret er vår grunnmodul som alle andre moduler bygges på og er inkludert i HR- og fraværsmodulene.

Sømløs integrasjon med lønn

Administrasjon av alle ansatte gjøres på samme sted i vårt nettbaserte personregister. Personalregisteret er vår grunnmodul som alle andre moduler bygges på og er inkludert i HR og fraværsmodulene. Vi importerer enkelt alle ansatte fra lønnssystemet og over i 4human HRM. Vi har også standard integrasjoner med mange lønnssystemer i Norge. I 4human HRM kan du også eksportere ansatte fra vårt personalregister til de systemene som trenger den informasjonen, fks lønn eller time- og plansystemene. Det gjøres også justeringer for tilleggsverdier, slik at ingen informasjon blir utelatt.

Usikker på hva dere trenger i et Personalsystem?
Ta denne Quizen.

Fordeler for din virksomhet

  • Standard integrasjon med mange lønnssytemer
  • Personalregisteret er GDPR-kompatibelt
  • Følger alle regler som stilles til personvern
  • All informasjon om ansatte og pårørende
  • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Alt på ett sted i skyen

Evolution ivaretar ditt personvern

Personalregisteret er GDPR-kompatibelt og følger alle lover og regler som stilles til personvern. Systemet tillater for eksempel innsyn og sletting. All informasjon om pårørende og dokumenter finnes i personalregisteret, informasjon knyttet til en ansatt legges her.

Personalsystem som master

4human HRM kan fungere som master for alle personopplysninger om dine ansatte i selskapet. Vi har sett et endret behov i det norske markedet de siste 3-4 årene, hvor flere av våre kunder velger HRM-systemet til å være master på alle personopplysninger, lønnsinformasjon, organisasjon og arbeidsavtaler. Med vår integrasjonskunnskap sørger vi for god integrasjon med Lønn, Active Directory, time- og plansystemer og andre systemer at informasjonen blir tilgjengelig i de respektive systemene.

Vi har sett et endret behov i det norske markedet de siste 3-4 årene.

Personalinformasjon oppdateres kun ett sted, det blir ingen duplikater og informasjonen er tilgjengelig ved en enkel pålogging.

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev