Personaloppfølging

Humankapitalen er din viktigste kapital – Ta godt vare på den.

Det at medarbeidere slutter er estimert til å koste det dobbelte av en medarbeiders årslønn og turnover kan smitte over på kolleger. For å kunne vokse i bedriften må rammeverket ligge til rette. Løft andre til å bli bedre i sin rolle.

Personaloppfølging (HR) i Evolution bidrar til tettere oppfølging av nyansatte og sluttende medarbeidere. Evolution hjelper deg helt fra en ansettelse til avsluttende arbeidsforhold. Ledere får varsler gjennom hele ansettelsesprosessen. Med Evolution sikrer bedriften å ha gjennomgående god og profesjonell oppfølging av alle nyansatte (onboarding). Dette forbedrer arbeidsmiljøet, øker lojalitet, reduserer turnover og skaper en unik kultur for din bedrift. Den nyansatte vil bli raskere operativ og mer effektiv fra første dag.

Gjennom en god offboardingsprosess vil den avsluttende medarbeideren bli en god talsperson for din bedrift. Ved å utføre en avsluttingssamtale er gjerne den avsluttende ærlig og lederen kan få et tydeligere innblikk i hva som kan gjøres for å gjøre forbedringer og justeringer internt.

Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem? Ta denne quizen.

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Book gratis demo av personaloppfølging og HR

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og/eller endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum