Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Personaloppfølging

Kontakt oss

Personaloppfølging

Kontakt oss

Hvorfor Personaloppfølging?

Det at medarbeidere slutter er estimert til å koste det dobbelte av en medarbeiders årslønn, og turnover kan smitte over på kolleger. For å kunne vokse i bedriften må rammeverket ligge til rette. Løft andre til å bli bedre i sin rolle.

Humankapitalen er din viktigste kapital – Ta godt vare på den med profesjonell personaloppfølging

En god og strukturert personaloppfølging (HR) bidrar til tettere oppfølging av nyansatte og sluttende medarbeidere. Vi hjelper deg helt fra en ansettelse til avsluttende arbeidsforhold. Du som leder vil få varsler og oppdateringer gjennom hele ansettelsesprosessen.

Med 4human sikrer bedriften å ha gjennomgående god og profesjonell oppfølging av alle nyansatte (onboarding). Dette forbedrer arbeidsmiljøet, øker lojalitet, reduserer turnover og skaper en unik kultur for din bedrift. Den nyansatte vil bli raskere operativ og mer effektiv fra første dag.

Fordeler med en god personaloppfølging

  • Ansatte blir raskere produktive
  • Bedre onboarding- og offboardingsprosesser
  • Gjennomgående god og profesjonell oppfølging
  • Dokumenter sendes enkelt til NAV via Altinn
  • Registrer fravær og feriesøknader fra mobilen
  • Effektive rapporter som er enkle å analysere
  • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
  • Leder får automatiske varsler
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Oversiktlig fraværskalender

God offboarding er viktigere enn du tror

Gjennom en god offboardingsprosess vil den avsluttende medarbeideren bli en god talsperson for din bedrift. Ved å utføre en avsluttingssamtale er gjerne den avsluttende ærlig og lederen kan få et tydeligere innblikk i hva som kan gjøres for å gjøre forbedringer og justeringer internt.

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

4human kunne som eneste leverandør levere på alle områdene ut ifra vår kravspesifikasjon. De andre konkurrerende leverandørene som var med til siste runde kunne levere tilnærmet samme funksjonalitet, men ikke alt som en integrert del av systemet. Blant annet når det gjaldt timeregistrering. For oss var dette viktig.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

De så at sine primærbehov var bedre og enklere ferieregistrering, sjekklister for onboardings- og offboardingsprosesser, oppfølging av prøvetid, medarbeidersamtaler, integrasjoner med Huldt & Lillevik som lønnssystem. Det endte med at Kverneland Bil valgte å gå for 4human som leverandør av HR-system i oktober 2018.

Les hele historien: Standardisering og effektivisering i Kverneland Bil!

Odd Arne Slettebø – CFO, Kverneland Bil

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev