Personalhåndbok

Demo

Personalhåndboken kan kjøpes på enten engelsk eller norsk. Håndboken er et digitalt oppslagsverk som hjelper deg å sikre en god personalpolitikk, og er et nyttig verktøy i den daglige ledelse. Du får oversikt over de mest sentrale lover og regler. Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

De ansatte har mange spørsmål. Med en digital personalhåndbok finner de ansatte enkelt svar på all informasjon rundt  plikter og rettigheter.

1. Fyll inn informasjon

2. Tilpass løsningen

3. Håndboken er din!

Fordeler for din virksomhet

 • Automatisk oppdatering ved lovendringer
 • Tilgang til viktige maler i personalarbeidet
 • Hele virksomheten får tilgang til nyhetsstrøm
 • Enkel å bruke og tilgjengelig i alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses egen virksomhet
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse
 • Komplett og oppdatert informasjon, samlet på ett sted
 • Innholdet er utarbeidet av fageksperter og advokater i Virke
 • Enkelt å holde oversikt over personalpolitikk og retningslinjer

HMS-håndboken

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et omfattende tema med flere lovpålagte krav som det kan være vanskelig å forstå. Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte. Les mer om HMS-håndboken.

Egendefinerte håndbøker

Hvis du ønsker å definere egne håndbøker er Evolution håndbok-modulen utmerket til dette. Du kan sette opp håndbøker helt spesialtilpasset din virksomhet. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det er helt enkelt: opp til deg.

Våre rådgivere bistår med blant annet

 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
 • Implementere håndbøkene i deres virksomhet

Hvilken informasjon finnes i Personalhåndboken?

Du finner informasjon om blant annet disse ulike temaene

Krav på ferie: Dette må du som leder vite

Krav på ferie: Dette må du som leder vite

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Derfor er det nyttig at du som leder har kontroll på feriestatus på dine ansatte. Her får du som arbeidsgiver blant annet vite om hva som skjer med eventuell sykdom i ferien, og hvordan feriereglene er for nye medarbeidere. Dette...

Hva sier loven om overtid?

Hva sier loven om overtid?

Hva er Overtid? Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Altså blir det regnet som overtid når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i løpet av 7 dager. Overtid kan ikke...

Hva bør en personalhåndbok inneholde?

Hva bør en personalhåndbok inneholde?

Dette bør en personalhåndbok inneholde Personalhåndbok er et utmerket oppslagsverk for alle ansatte i en virksomhet. Ledere kan henvise til personalhåndboken ved trivielle spørsmål, hvor den ansatte kan bli mer selvhjulpen. En god personalhåndbok er skrevet for å...

Har du kontroll på dine medarbeiders feriedager?

Har du kontroll på dine medarbeiders feriedager?

Årets slutt nærmer seg kanskje raskere enn det du er klar for? Nå er det på tide for deg som leder å sikre at du har kontroll på ferieavviklingen til dine ansatte. For skulle dine ansatte ha feriedager til gode, må du avklare med dem om disse skal avvikles før...

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt

Hva er en arbeidskontrakt? En arbeidskontrakt er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva er en standard arbeidsavtale? En arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og det er...

Regler for egenmelding

Regler for egenmelding

Regler for egenmelding Egenmelding brukes når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade uten å måtte legge frem sykemelding. Et vilkår for å benytte seg av egenmelding er at arbeidstaker må ha arbeidet hos arbeidsgiver i...

Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging

Sykefravær Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet samt krav på sykepenger. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom, isteden finner man stort sett lovene som omhandler temaet i folketrygdloven....

Permisjon

Permisjon

Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Med andre ord er det et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstaker har likevel både rett og plikt til å komme tilbake til samme stillingen når permisjonen opphører....

Pensjon

Pensjon

Hva er pensjon? Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet som følge av alder. Det er i hovedsak pensjonen man skal leve av når man trapper ned eller slutter å jobbe. Det norske pensjonssystemet består av 3 hoveddeler; Folketrygden,...

Oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelse Et arbeidsforhold er et kontraktsforhold, og kan avsluttes på ulike måter.  En arbeidskontrakt selv angir sluttidspunktet, som ved midlertidig ansettelse eller ved at arbeidstaker går av med pensjon. Det vanligste er imidlertid at arbeidsforholdet blir sagt...

Arbeidstid

Arbeidstid

Helligdager Regulering av arbeidstiden på helligdager står skrevet i arbeidsmiljøloven, her finner du også regulering av arbeidstid på 01. mai og 17. mai. Helligdager reguleres som arbeid på søndager og etter arbeidsmiljøloven §10-10 har arbeidstaker i utgangspunktet...

Arbeidsreglement

Arbeidsreglement

Hva er et arbeidsreglement? Arbeidsreglementer er hovedsakelig ment å være til opplysning for de ansatte om regler som gjelder i virksomheten. Altså må ikke arbeidsreglementet inneholde bestemmelser som er i strid med loven, tariffavtalen og/eller individuell...

Innholdet i håndboken er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev