Fra Excel til HR-system i Kynningsrud

4human

I 2015 inngikk Nordic Crane Kynningsrud og 4human samarbeidsavtale. Kynningsrud implementerte 4human HRM kun med fraværsoppfølging, men i senere tid har kompetanse, medarbeidersamtale og personaloppfølging blitt aktivert. De ansatte i Kynningsrud var tidligere vant til å jobbe med personaloppfølging i enkle databaser og Excel-ark. Denne arbeidsmetodikken var lite effektiv og kanskje enda mindre brukervennlig. Kynningsrud så etter mulighet for å forenkle og forbedre disse arbeidsoppgavene.

Fra Excel-ark til HR-system

Det hele startet med at Pål Kristian Eggen i 4human kontaktet Kirsti Finsal i Kynningsrud og fortalte om et system som kunne følge opp sykefravær digitalt på nett. Kirsti var vant til å jobbe i en enkel database og excel-ark. Denne arbeidsmetodikken var lite effektiv og lite brukervennlig.

Kynningsrud implementerte fraværsoppfølgingen til 4human i 2015. Og i dag har Kynningsrud utvidet systemet til også inkludere medarbeidersamtale, personaloppfølging og kompetanse, i tillegg til sykefraværsoppfølging.

Helge Tangen og Kirsti Finsal arbeidet tidligere i samme stilling, men i nyere tid har stillingen blitt delt i to. Kirsti er nå HMS-leder og Helge jobber nå som HR-leder i Nordic Crane Kynningsrud.

«Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver.» sier Helge. Han legger til at – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

«4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.»

Kynningsrud bruker i dag fraværsmodulen aktivt overfor NAV og han sier at oppfølgingsplanen og elektroniske oversendelser til NAV fungerer veldig bra. Det øker effektiviteten og forenkler arbeidsoppgaven til lederne i firmaet. Kynningsrud bruker også kompetansemodulen flittig for blant annet å sikre at sertifikater og kurs ikke utløper.

Helge Tangen – HR-leder

Kynningsrud har siden 1946 vært forbundet med entreprenørvirksomhet av høy kvalitet, og omfatter i dag virksomheter innenfor forretningsområdene Kran, Preffab, Eiendom og Fundamentering. De har i dag rundt 800 medarbeidere og omsetter for ca 1,4 mrd. kroner årlig. Helge Tangen og Kirsti Finsal jobbet tidligere i en delt stilling, men i nyere tid har stillingen blitt fordelt på HR og HMS mellom dem.

 

«Når du har mange ledere i mange avdelinger trenger man et system som er enkelt og effektivt. Det får man i 4human, med oppfølging og medarbeidersamtaler.»

4human kommer mer og mer under huden på de mange lederne i Kynningsrud og systemet sikrer høyere effektivitet og bedre oversikt for de individuelle lederne. Helge sier også at det er enkelt å finne frem til dokumentasjon og personopplysninger i systemet.

 

Ansattportal og medarbeidersamtaler

På sikt ønsker Helge å ta i bruk ansattportalen og medarbeidersamtale for hele firmaet, dette for å øke effektivitet og gevinst gjennom forenklet arbeidsoppgaver. 

Helge roser 4human sin supportavdeling, han har vært litt i kontakt med blant annet Milica hos 4human og han skryter fælt av supporten 4human tilbyr. Teknisk support fungerer veldig bra, sier han. Han legger til – Jeg har sendt inn litt saker den siste tiden og har fått raske svar.

«Teknisk support fungerer veldig bra, jeg har sendt inn litt saker den siste tiden og har fått raske svar.»

Han liker også å bli tilsendt brukerveiledninger som han kan bruke for å løse saken selv uten å bli belastet av timearbeid.

 

Videre samarbeid

Nordic Crane Kynningsrud og 4human har hatt et godt samarbeid siden oppstarten og implementeringen i 2015. Det er fire år siden dette fruktbare samarbeidet tok liv og det skal ta nye steg i årene som kommer, med ny funksjonalitet for å løse de mange utfordringene som måtte dukke opp.

Vi gleder oss til reisen videre!

Helge Tangen – HR-leder

Kynningsrud har siden 1946 vært forbundet med entreprenørvirksomhet av høy kvalitet, og omfatter i dag virksomheter innenfor forretningsområdene Kran, Preffab, Eiendom og Fundamentering. De har i dag rundt 800 medarbeidere og omsetter for ca 1,4 mrd. kroner årlig. Helge Tangen og Kirsti Finsal jobbet tidligere i en delt stilling, men i nyere tid har stillingen blitt fordelt på HR og HMS mellom dem.

last ned gratis guide for hr-system og hvilke moduler du bør se etter. Bilde/banner.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev