Norge topper alle lister

4human

Skyhøyt sykefravær

Norge trumfer alle andre land med sitt skyhøye sykefravær. Vi har gode sykefraværordninger og som et av verdens rikeste land bør vi vel klare å redusere sykefraværet. Så hvorfor har det seg da slik at norske virksomheter har så høyt sykefravær?

Løft blikket, se deg rundt

Det er på sin plass at norske virksomheter tar grep om sykefraværet og jobber med å redusere sykefraværet i sin virksomhet. Norge er på verdenstoppen med høyest sykefravær, og dette er en trend vi håper du vil være med å snu. 3. kvartal 2018, viser Statistisk sentralbyrå til at sykefraværet er oppe i 6,2%. I løpet av hele 2017 tapte privat næringsliv 44.000 årsverk på korttidsfravær. Korttidsfraværet er det som byr på de største problemene for norske arbeidsplasser. Dette tilsvarer et årlig tap av nærmere 36 milliarder kroner. Dette er mye penger, så hvorfor er det slik? Hvorfor har et av verdens rikeste land så høyt sykefravær?

Norge tapte til sammen nærmere 44.000 årsverk på korttidsfravær i 2017, dette tilsvarte et tap nærmere 36 milliarder kroner.

Hva er årsaken til sykefraværet?

Sykefravær kan komme av flere årsaker og man skal være forsiktig med å si nøyaktig hva roten til det høye sykefraværet i norske virksomheter kan være. Flere eksperter mener at de gode sykefraværsordningene i Norge kan være blant en av årsakene. Det spekuleres i at den høye sykelønnen kan være årsaken til det høye sykefraværet. Sykelønnen er såpass høy at norske arbeidstakere ikke blir påvirket økonomisk av et langtidssykefravær og at dette antagelig har en påvirkning på det høye sykefraværet.

Ta tak i teknologien, bli med på reisen

Vi vet sykefraværet i norske virksomheter er høyt, vi vet vi kan spare og tjene mer i både statlig- og privatsektor hvis vi gjør endringer. Løsningen kan ligge rett foran øynene dine. Du tenker ikke på det, men både for arbeidstaker og arbeidsgiver kan det «korte svaret» ligge i digitalisering, vi lever i en tidsalder der vi tar teknologien fremover i høy fart, hvorfor ikke benytte seg av denne muligheten?

Det kan trekkes tydelige tråder mellom trivsel på arbeidsplassen og sykefravær. Selv i Norge er det arbeidsgivere som ikke tar godt nok vare på sine ansatte og lytter til deres behov og ønsker. Ved å øke trivsel på arbeidsplassen økes produktivitet, bedres arbeidsmiljøet og deretter ser man en reduksjon i sykefravær. Det er ikke nødvendigvis en lett sak å øke trivsel på arbeidsplassen. Så du tenker sikkert – Dette høres jo bra ut, men i hvilken ende skal jeg begynne?

Alt begynner med å snakke med den ansatte, jobb med å øke motivasjon, trivsel og bedre arbeidsmiljø

Trives dine ansatte?

For å bedre trivsel må man begynne med seg selv som arbeidsgiver, -når hadde du sist medarbeidersamtale med dine ansatte? En medarbeidersamtale bør holdes minst èn gang i året. Visste du at 1 av 10 aldri har hatt medarbeidersamtale, og kun 6 av 10 har medarbeidersamtale minst èn gang i året? Ved å bedre lederrutiner gjennom digitalisering og automasjon vil man bedre kunne overholde disse samtalene. Men det holder ikke bare med medarbeidersamtaler for å bedre trivsel, det gjelder å følge opp den ansatte etter endt samtale og sette mål den ansatte og lederen sammen skal jobbe mot å oppnå innen en avsatt tidsperiode. Dette skaper motivasjon hos den ansatte, den ansatte føler seg hørt og sett av lederen, samt at problemer kommer til lys og målene i seg selv vil kunne skape motivasjon.

Løft de ansatte

Motivasjon er en viktig faktor i det å trives, hvis motivasjonen for å jobbe ikke er der er det ikke lett å trives. Man trives av å ha et mål i arbeidsdagen og et mer langsiktig mål man kan sikte mot. Når flere ansatte trives og er motivert blir det bedre arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø der ansatte deler erfaringer, tanker og ler sammen er viktig for trivsel. Arbeidsmiljøet er også en viktig faktor i det å redusere turn over og beholde ansatte. Visste du kanskje at en feilansettelse er estimert å koste 1,5 ganger årslønnen til medarbeideren? Og at det er 50% sjanse for at din nyansatte slutter innen 1 år? Det gjelder å beholde dine ansatte, gjør heller dine ansatte til den beste versjonen av seg selv.

En feilansettelse er estimert å koste 1,5 ganger årslønnen til medarbeideren og det er 50% sjanse for at din nyansatte slutter innen 1 år.

Det er mange faktorer som må samarbeide for å kunne redusere sykefravær, men alle har det samme utgangspunktet: Det starter med å ha en god kommunikasjonsflyt med de ansatte. Snakk med de ansatte, sett mål og tiltak. Kanskje du lærer noe nytt du ikke var klar over?

Digitale HRM-systemer

4human har opplevd at flere av våre kunder har redusert sykefraværet betraktelig gjennom bruk av et HRM-system. Vi har vært borti caser der det har vært 11% sykefravær i en virksomhet, men gjennom bedre digitalisering har vi sammen klart å redusere sykefraværet fra 11% til 5,5%. I en av tilfellene var det 200 ansatte i virksomheten, klarer du å anta hvor mye penger denne virksomheten sparte på 12 måneder drift ved bruk av Evolution HRM? Det er ikke så lett å gjette seg til, men estimert gevinst gjennom redusert sykefravær er på hele 7,2 millioner kroner. Et annet eksempel er en virksomhet vi samarbeider med som har redusert sitt sykefravær fra 6,5% til 4,9% etter en 12 måneders periode, det tilsvarer en gevinst på 7 millioner kroner. Året etter ble det redusert ytterligere, helt fra 4,9% til 3,9%, noe som igjen gav en gevinst på nærmere 7 millioner kroner.

Et godt HRM-system er en god støttespiller for å øke trivsel og motivasjon blant alle ansatte

Hverdagshelt med digitalt og automatisert HRM-system

Bli en hverdagshelt med et digitalt og automatisert HRM-system

Vi står til tjeneste for deg!

Vi tilbyr et digitalt og automatisert HRM-system for virksomheter over hele landet, uansett bransje og størrelse. Systemet tilpasses deres behov og er svært fleksibelt. Ikke alle virksomheter trenger alle de samme funksjonene, er du en liten bedrift med 4 ansatte er det ikke nødvendigvis sikkert at du trenger samme funksjonalitet som en kommune. Uansett, vi tilpasser oss og enkelt integrerer vårt HRM-system med ditt lønnssystem og hvis du vil så kan vårt system være master mot lønn. Selvfølgelig tilpasset mobil og PC, slik at du kan bruke systemet uansett hvor du måtte være eller hva du måtte gjøre. Med digitalisering av sykefraværsoppfølgingen sikrer man bedre informasjonsflyt blant aktørene i sykefraværsoppfølgingen, mye løses digitalt og automatisk. Nyttig både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Så man kan jo spørre seg selv, hvorfor sitter norske ledere fremdeles på hendene? Verktøyene for å redusere sykefravær og økt produktivitet ligger der, men kun fåtallet benytter seg av det. Ta grep, løft blikket og gjør som nærmere 1000 andre selskaper. Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Kilder: SSB.no

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev