Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Medarbeidersamtaler

Kontakt oss

Ved bruk av medarbeidersamtaler vil man få samlet alle samtaler mellom leder og ansatt på ett og samme sted, slik at en systematisk oppfølging vil være enkel. Under gjennomføring av en ny samtale vil leder kunne se hva som ble notert ved forrige samtale, og slik få hjelp ivaretatt fremdrift eller avdekke om fremdrift uteblir på enkelte områder. Leder kan i tillegg opprette tiltak som leder eller ansatt vil være ansvarlige for å gjennomføre.

Medarbeidersamtaler i 4human HRM bistår ledere med en systematisk og kvalitativ oppfølging av de ansatte.

Ansatte vil få mulighet til å forberede seg til samtalen i ansattportalen, og dele disse med leder om det er ønskelig. Etter møtet vil ansatt få tilsendt referatet for godkjenning. Og den ansatte vil ha samme oversikt som leder over hva om ble sagt og avtalt i møte, og oversikt over tiltakene som ble opprettet.

Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem?
Ta denne quizen.

Fordeler for din virksomhet

  • Få tilsendt referat av møtet
  • Sett opp mål og tiltak for forbedring
  • Forhåndsdefinerte samtalemaler
  • Ansatte får mulighet til å forberede seg
  • Ledere får automatiske varsler før samtale
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Godkjenn møtereferat i ansattportalen
  • Tilpass egendefinerte samtalemaler
  • Effektive rapporter som er enkelt å analysere

Ikke bare medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler i 4human HRM bistår ledere med en systematisk og kvalitativ oppfølging av de ansatte. Om ikke bedriften ønsker å bruke de forhåndsdefinerte malene, kan bedriften selv utforme sine samtalemaler, som leder vil bruker i sine oppfølginger. Samtalemalene kan like gjerne være utformet som den klassiske medarbeidersamtalen, hyppige utviklingssamtaler eller systematiske evalueringsmøter. Alt etter hva som passer deres bedrift.

I tillegg til å bistå leder med gode samtalemaler vil HR kunne sette frister for gjennomføring og ta ut statistikk og rapporter på manglende/gjennomførte samtaler og tiltak.

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev