Få personlig demo

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Lederhåndbok

Få Demo

4humans Lederhåndbok

Denne lederhåndboken skal være et verktøy for deg i din daglige ledelse av dine medarbeidere, hvor du får oversikt over ansattes feriedager og fravær. En god lederhåndbok vil hjelpe deg til å utøve effektivt og enhetlig lederskap, og vil gi deg nyttige tips til hva du bør tenke og gjøre når vanskelige situasjoner oppstår på arbeidsplassen.

Informasjonen du behøver er lett tilgjengelig, slik at du kan fokusere på det å være en god leder.

Våre mest sentrale prosesser og rutiner relatert til personalledelse er:

 •  Arbeidstidsbestemmelser
 •  Ferieavvikling
 •  Sykefraværsoppfølging
 •  Permisjoner
 •  Personalytelser
 •  Avslutning av arbeidsforhold
4humans Lederhåndbok
1. Fyll inn informasjon
2. Tilpass løsningen
3. Håndboken er din!

Fordeler med en god lederhåndbok:

 • Forenkler din arbeidshverdag
 • Fungerer som god lederstøtte
 • All informasjon samlet på ett sted
 • Bidrar til effektivt, helhetlig og godt lederskap
 • Enkelt å redigere håndboken etter bedriftens behov
 • Tips til hva du bør utrette når vanskelige situasjoner oppstår
 • God oversikt over gjeldende lovverk, interne retningslinjer, rettigheter og plikter

 

En god lederhåndbok bør inneholde:

 • Tips som hjelper deg til å utøve godt lederskap
 • Tips til hva du bør gjøre når vanskelige situasjoner oppstår på arbeidsplassen
 • God oversikt over gjeldende og oppdaterte lovverk, plikter og rettigheter
 • Muligheter til å redigere håndboken etter bedriftens behov

Våre rådgivere bidrar med:

 • Bearbeiding av innhold til lederhåndbok
 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Implementering av lederhåndboken til din bedrift
 • Rådgiving spesialisert på skreddersøm av digitale håndbøker

 

God lederstøtte i en travel hverdag

Lederhåndboken redegjør for hvordan vi tenker at godt lederskap skal utøves i virksomheten, og vi ønsker at håndboken kan bidra til en større bevissthet og god lederstøtte.

Håndboken er utviklet av 4humans erfarne konsulenter med advokatbistand på det juridiske innholdet.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.
KONTAKT OSS
   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev