Hvordan motivere ansatte?

4human

Hvordan motivere ansatte?

Du som leder har sikkert stilt deg selv spørsmålet «Hva skal til for at mine ansatte blir mer motivert?» Motivasjon i arbeidslivet bidrar til økt produktivitet, trivsel og arbeidsglede. Ved å ha motiverte medarbeidere vil du oppnå økt omsetning. Men hva skal til for å motivere de ansatte? Kan du motivere dem? Kommer motivasjon kun fra innsiden? Eller er det andre faktorer som spiller inn som du kan påvirke?

Hva er egentlig motivasjon?

Det å være motivert for å gjøre en arbeidsoppgave betyr at du har et ønske om å gjøre noe. Det at handlingene våre er motivert av noe, betyr at vi sikter mot å nå et bestemt mål. Når vi snakker om motivasjon er det viktig å skille mellom to hovedtyper av motivasjon, indre og ytre motivasjon. Den indre motivasjonen er vår indre drivkraft som driver oss mot å oppnå det definerte målet, dette er våre egne interesser og nysgjerrighet. Det kommer fra deg selv, at du finner motivasjon i selve oppgaven. Det er noe du gleder deg til å ta fatt på og du ser på oppgaven som lystbetont. Denne indre drivkraften kan være at du lærer mer innenfor et område, at du får testet dine ferdigheter eller å ta fatt på et helt nytt prosjekt du gleder deg til. Ytre motivasjon er derimot en drivkraft som kommer fra ytre omgivelser. Ytre motivasjon kan derfor sies å være en ytre drivkraft mot et mål, for eksempel en pliktfølelse overfor dine medarbeidere til å møte opp på jobb eller at du ønsker å gjøre en god innsats for å kunne heve høyere lønn.

Når vi snakker om motivasjon er det viktig å skille mellom to hovedtyper av motivasjon, indre og ytre motivasjon.

Noen tips du kan ta i bruk allerede i dag

Som leder i en organisasjon må man legge til rette for at hver enkelt ansatt må kunne finne sine motivasjonsfaktorer. Det gjelder å definere mål for hver ansatt og sette tiltak for å oppnå disse målene. Alle mennesker ser verden forskjellig, noen blir mer motivert av ytre omgivelser enn andre og folk flest har forskjellige mål. Som leder må du forstå at hver enkelt ansatt oppfatter verden forskjellig fra både deg og andre ansatte. Det som er motivasjon for en ansatt kan virke umotiverende for en annen. Noen har behov for hyppige bekreftelser, mens for andre er ikke dette like viktig.

7 tips du kan ta i bruk allerede i dag

  • Gi ros offentlig
  • Gi ris (tilbakemeldinger) en til en
  • Gi anerkjennelse oftere
  • Gi feedback på utført arbeid
  • Ha tillit til dine medarbeidere
  • Ha hyppige medarbeider- og oppfølgingssamtaler
  • Vis entusiasme når noe går bra
Løft dine ansatte til å bli den beste versjonen av seg selv

Løft dine ansatte til å bli den beste versjonen av seg selv

Hvordan vekke indre motivasjon?

Som du kanskje ser så er tipsene over fokusert på å forbedre den indre motivasjonen til hver ansatt. Flere undersøkelser viser at indre motivasjon er motivasjonsfaktoren som er mest drivende av disse to typene motivasjon. Men det viser seg at bedrifter fremdeles holder fast på disse ytre motivasjonsfaktorene, som bonusordninger i et nærmest desperat håp om at det virker. Det viser seg at evnen til god kommunikasjon er det viktigste verktøyet en leder kan besitte for å øke motivasjonen hos sine ansatte. Lytting er nøkkelen til god kommunikasjon og noe av det viktigste du må lære deg som en leder som ønsker å fungere som motivator for dine ansatte.

Det viser seg at bedrifter fremdeles holder fast på disse ytre motivasjonsfaktorene, som bonusordninger i et nærmest desperat håp om at det virker. 

De 3 nivåene av lytting

Forskjellen på å lytte til og høre på hva den andre sier er stor. Det handler om å gjøre en aktiv innsats når man lytter til hva en ansatt har å si. Vi deler lytting i disse tre nivåene, slik at du kan avdekke hvilket nivå du lytter på:

Indre lytting

Du har deg selv i fokus, du dømmer det som blir sagt basert på egne verdier og tanker, leter etter lignende historier du selv har opplevd. Dette nivået er bra for å lære mer om seg selv, men er ikke det rette nivået for å lytte til den andre.

Fokusert lytting

Du har den andre personen i fokus, du dømmer ikke, du viser interesse og empati, du setter ord på det som blir sagt og bruker spørsmål som bevisstgjør den andre. Du vil oppnå å få større innsikt i alt som blir sagt og du virker mer nysgjerrig. Den ansatte du har samtale med føler seg ivaretatt og hørt.

Global lytting

Du har den andre personen i fokus, du leser kroppsspråk, stemme, ansiktsuttrykk, tilstedeværelse og stemning. Du bruker alle dine sanser for å oppfatte det som ikke blir sagt og skape forståelse på bakgrunn av mer enn det som blir kommunisert muntlig.

Tenk tilbake til forrige samtale du hadde, hvilket nivå lyttet du på?

Hvilket nivå lytter du på?

Hvilket nivå lytter du på?

De gode spørsmålene

Etter endt samtale med din ansatte gjelder det å stille gode spørsmål. Dette er gjerne ikke-ledende, åpne, korte spørsmål som kan åpne for enklere måloppnåelse. Spørsmål kan være «Hva skal til?», «Hva hindrer deg?», «Hva trenger du?», «Hva motiverer deg?», «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?», «Hva demotiverer deg?». Dette tar oss tilbake til den indre motivasjonsfaktoren, ved å stille disse spørsmålene klarer du kanskje å avdekke hva som oppleves som hinder og hva du som leder kan gjøre for å legge til rette for at den ansatte skal kunne oppnå målet. Når det er avdekket hva som skal til for å oppnå målet må det defineres tiltak for måloppnåelse, samt tidsperiode. Husk at det er den ansatte som selv kommer med løsningen på problemet, derfor vil det være det indre som er motivet. Det er ikke du som leder som forteller hva målet deres er, det er ikke du som forteller de hva som skal til, det er ikke du som forteller hvilke tiltak som skal legges til rette. Det er den ansatte selv, du har bare vært veilederen som har lyst opp veien og lagt til rette for en god samtale. Du kan ikke motivere den ansatte, han eller hun må finne motivasjonen selv. For noen er det tilstrekkelig med ytre motivasjon, men for de fleste er ikke dette i seg selv en god løsning for økt motivasjon over lenger tid.

Husk: Det er den ansatte selv som kommer med løsningen på problemet, derfor vil det være det indre som er motivet.

Arbeidsoppgavene som motivasjon i seg selv

Ved at en ansatt selv definerer mål og tiltak som skal til for å oppnå dette målet får den ansatte dekket behovet for autonomi, eller selvbestemmelse. For å enklere skape motivasjon bør oppgaven være utformet slik at den ansatte har mest mulig frihet i fremgangsmåten for å oppnå ønsket mål. Det handler om tilrettelegging av fremgangsmåten. Arbeidsoppgaven som skal løses bør også være passe utfordrende og personen må føle at den bidrar til et større fellesskap.

Det å motivere ansatte til å yte bedre og trives bedre med arbeidsoppgavene de har blitt tildelt er ikke nødvendigvis så lett, «hva skal til for å motivere mine ansatte?» er et spørsmål ledere har stilt seg i all tid. Ved økt motivasjon og trivsel, kommer økt produktivitet og omsetning. Til hjelp for deg har vi har utviklet et HRM-system som er tilrettelagt for tettere oppfølging av ansatte. Systemet har egen medarbeider- og samtalefunksjonalitet med egendefinerte samtalemaler, slik at du som leder husker å stille alle de riktige spørsmålene og at samtalene blir utført profesjonelt. Som leder får du også varsler på epost når en samtale nærmer seg, slik at du kan forberede deg på samtalen med den ansatte og lese referat fra tidligere samtaler, så du kan følge opp den ansatte fra der dere slapp. Sett opp mål med tilhørende tiltak, snakk med den ansatte og hør om personen har fulgt tiltaksplanen og om det er mer som skal til. Du som leder følger opp de ansatte mer strukturert, de ansatte blir bedre ivaretatt og du øker tilliten til dine ansatte.

Ta kontakt med oss og få innføring i HRM-systemet

Kilder:

Dinside.no

Hegnar.no

Lederne.no

Ledernytt.no

Selfdeterminationtheory.org

Coaching, Utvikling og ledelse (2008) – Ruth Angeltveit, Per Jacob Evjen og Rolf Haugen

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev