HMS-håndbok

Demo
Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et omfattende tema med flere lovpålagte krav som det kan være vanskelig å forstå. Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte.

Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vet du hva en HMS-håndbok bør inneholde? Les om hva en HMS-håndbok bør inneholde og hva som er lovpålagt innen HMS.

1. Fyll inn informasjon
2. Tilpass løsningen
3. Håndboken er din!

Fordeler for din virksomhet

 • Oppfyll offentlige krav
 • Tilgang til viktige maler i HMS-arbeidet
 • Automatisk oppdatering ved lovendringer
 • Hele virksomheten får tilgang til nyhetsstrøm
 • Enkel å bruke og tilgjengelig i alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses egen virksomhet
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse
 • Enkelt å holde oversikt over bedriftens HMS-rutiner
 • Komplett og oppdatert informasjon, samlet på ett sted
 • Innholdet er utarbeidet av fageksperter og advokater i Virke

Personalhåndboken

Personalhåndboken kan kjøpes i enten engelsk eller norsk utgave. Håndboken er et digitalt oppslagsverk som hjelper deg å sikre en god personalpolitikk, og er et nyttig verktøy i den daglige ledelse. Du får oversikt over de mest sentrale lover og regler. Håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for de ansatte. Les mer om personalhåndboken.

Egendefinerte håndbøker

Hvis du ønsker å definere egne håndbøker er Evolution håndbok-modulen utmerket til dette. Du kan sette opp håndbøker helt spesialtilpasset din virksomhet. Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det er helt enkelt: opp til deg.

Våre rådgivere bistår med blant annet

 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Bearbeide og skreddersy innhold til digital håndbok
 • Implementere håndbøkene i deres virksomhet

Les mer om våre tjenester her.

Hvilken informasjon finnes i HMS-håndboken?

Du finner informasjon om blant annet disse ulike temaene

En HMS-håndbok bør inneholde

En HMS-håndbok bør inneholde

Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide systematisk med HMS Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kravene til systematisk dokumentasjon av HMS-tiltak er strenge, så her gjelder...

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Håndtering av vold og trusler bør være en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Forskning viser nemlig at mange arbeidstakere har opplevd vold eller trusler, eller både vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Det er derfor...

Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold

Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forhold er kritikkverdig? Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. I tillegg gis det vern mot gjengjeldelse ovenfor de som utsetter seg for den...

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt?

Tillitsvalgt En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff blir velges ofte tillitsvalgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens...

Internkontroll

Internkontroll

Systematisk HMS-arbeid For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette fremkommer i...

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

For de fleste er arbeidsplassen en viktig arena for personlig utvikling, sosialt felleskap og tilhørighet. I gode relasjoner henter vi støtte til å ta vanskelige beslutninger, vi henter bekreftelse på hva vi kan og hvem vi er. Når jobbrelasjoner er en så viktig del av...

Ordliste: Disse HMS-begrepene bør du kunne

Ordliste: Disse HMS-begrepene bør du kunne

Ordliste: Disse HMS-begrepene bør du kunne Usikker på når det kommer til ord og uttrykk innen HMS? Frykt ikke. Vi har bearbeidet en ordliste med de aller viktigste hms- begrepene du må kunne. HMS – Forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er et samlebegrep for...

Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

Handlingsplan Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Med andre ord forutsetter kravet til systematisk...

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet I likhet med generell brannsikkerhet i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være godt forberedt og handle riktig når det begynner...

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelse er et lederverktøy som har til hensikt å kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er vanlig å benytte et slikt verktøy en gang i året eller annet hvert år, og gjerne i tillegg til...

Risikovurdering

Risikovurdering

I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheten må vurdere risiko for farer og problemer på arbeidsplassen. Med andre ord må virksomheter gjennomføre en risikovurdering. Det er vesentlig å finne ut hva som kan gå galt og hvor sannsynlig det er at det går galt....

Innholdet i håndboken er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke

Monique Eliassen

Monique Eliassen

Håndboksekspert

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev