HMS-håndbok

Demo

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et omfattende tema med flere lovpålagte krav som det kan være vanskelig å forstå. Med HMS-håndboken får både ansatte og ledere enkel oversikt over rutiner, roller, målsettinger og lovverk. HMS-håndboken forenkler kommunikasjonen og gir rask tilgang til viktig informasjon for alle ansatte.

Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vet du hva en HMS-håndbok bør inneholde? Les om hva en HMS-håndbok bør inneholde og hva som er lovpålagt innen HMS.

1. Fyll inn informasjon
2. Tilpass løsningen
3. Håndboken er din!

Fordeler for din virksomhet

 • Oppfyll offentlige krav
 • Tilgang til viktige maler i HMS-arbeidet
 • Automatisk oppdatering ved lovendringer
 • Hele virksomheten får tilgang til nyhetsstrøm
 • Enkel å bruke og tilgjengelig i alle digitale flater
 • Enkel å oppdatere og tilpasses egen virksomhet
 • Færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse
 • Enkelt å holde oversikt over bedriftens HMS-rutiner
 • Komplett og oppdatert informasjon, samlet på ett sted
 • Innholdet er utarbeidet av fageksperter og advokater i Virke

Personalhåndboken

Personalhåndboken kan kjøpes i enten engelsk eller norsk utgave. Håndboken er et digitalt oppslagsverk som hjelper deg å sikre en god personalpolitikk, og er et nyttig verktøy i din daglige ledelse. Du får oversikt over de mest sentrale lover og regler. 

Egendefinerte håndbøker

Hvis du ønsker å definere egne håndbøker, så passer håndbok-modulen utmerket til dette. Du kan sette opp håndbøker helt spesialtilpasset og skreddersydd til din virksomhet.

Dette kan for eksempel være håndbøker som organiserer arbeidsrutiner, produkt, opplæring og kvalitetssikring. Her er det bare fantasien som setter grenser. Det er helt enkelt: opp til deg.

Våre rådgivere bistår deg med blant annet

 • Kartlegging av interne rutiner og retningslinjer
 • Bearbeiding av innhold til digital håndbok
 • Implementering av håndbøker i din virksomhet
 • Gir deg tilgang til viktige malskjemaer
 • Alt skreddersydd etter personlige ønsker og behov!

Les mer om våre tjenester her.

Hvilken informasjon finnes i HMS-håndboken?

Du finner informasjon om blant annet disse ulike temaene

8 fordeler med en god risikovurdering

8 fordeler med en god risikovurdering

I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheter må vurdere risiko for farer og problemer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvor sannsynlig det er for at slike farer nettopp kan oppstå. En del av denne vurderingen, er å også vurdere hvilke konsekvenser det...

En HMS-håndbok bør inneholde

En HMS-håndbok bør inneholde

Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide systematisk med HMS Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Kravene til systematisk dokumentasjon av HMS-tiltak er strenge, så her gjelder...

Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

Handlingsplan definisjon Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Med andre ord forutsetter kravet til...

Hva er internkontroll og systematisk HMS-arbeid?

Hva er internkontroll og systematisk HMS-arbeid?

Systematisk arbeid For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk arbeid på alle plan i virksomheten. Dette fremkommer i arbeidsmiljøloven §3-1. Dette arbeidet skal gjøres i...

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Håndtering av vold og trusler bør være en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Forskning viser nemlig at mange arbeidstakere har opplevd vold eller trusler, eller både vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Det er derfor...

Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold

Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forholdene på arbeidsplassen er kritikkverdige? Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. I tillegg gis det vern mot gjengjeldelse ovenfor de som...

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt? En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff velges ofte en tillitsvalgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være...

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet I likhet med generell brannsikkerhet i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være godt forberedt og handle riktig når det begynner...

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelse er et lederverktøy som har til hensikt å kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er vanlig å benytte et slikt verktøy en gang i året eller annet hvert år, og gjerne i tillegg til...

Innholdet i håndboken er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev