Endring i hjemmekontor regler: Hva vil gjelde?

4human HRM
hjemmekontor regler

Hvordan sørger man for at arbeidstakerne har et godt arbeidsmiljø også på hjemmekontoret? Hvordan skal dette reguleres, og hvordan skal det tilrettelegges og følges opp i praksis?

Mange av oss jobber fortsatt på hjemmekontor på grunn av covid-19-pandemien. Og med hjemmekontor, menes det at arbeidstakeren jobber hjemme, på hytta, eller også andre steder.

Der møtene tidligere fant sted i et møterom med kaffe og innledende småprat om vær og vind, har Teams-møtene nå blitt en del av jobbhverdagen for mange av oss. Småpraten handler nå om mikrofon og kamera som er av eller på, dårlig eller god forbindelse, og ikke minst: hvor dagens kontor for øyeblikket er. Hjemme, på hytta, staycation eller på kontoret.

I henhold til Arbeidslivsbarometeret 2020, har 71 % av arbeidstakerne jobbet på en annen måte enn tidligere, og 41 % har vært pålagt hjemmekontor i løpet av 2020. I tillegg vet vi at mange også har hatt hjemmekontor grunnet anbefaling om dette. Måten vi har jobbet på og hvor vi har jobbet, har endret seg raskt og for mange nokså drastisk, og en rekke virksomheter legger nå til rette for at deres medarbeidere kan jobbe hjemmefra i større grad enn før pandemien.

Det ser altså ut til at hvordan og hvor vi jobber har endret seg, og at endringen i en eller annen grad har kommet for å bli.

Dette reiser noen problemstillinger:

Hvordan sørger man for at arbeidstakerne har et godt arbeidsmiljø også på hjemmekontoret? Hvordan skal dette reguleres, og hvordan skal det tilrettelegges og følges opp i praksis?

Det er et lovpålagt lederansvar å se til at arbeidstakerne har et forsvarlig og godt arbeidsmiljø både på hjemme, på kontoret og andre steder hvor arbeidet utføres. Og hvordan gjør man dette i praksis?

For å sikre et godt arbeidsmiljø for arbeidstakerne, ser man nå et behov for å se nærere på reglene rundt bruk av hjemmekontor.

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem som regulerer arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er på mange måter utdatert. Derfor har myndighetene utarbeidet et forslag til endringer i forskriften.

Når og hvor gjelder forskriften?

Dagens forskrift gjelder kun når arbeidstaker hjemme, og ikke på hytta andre steder. Den gjelder også kun ved regelmessig kontorarbeid, ikke ved kortvarig og tilfeldig bruk av hjemmekontor. Dette kan på mange måter være problematisk. Det er derfor foreslått en tydeliggjøring av forskriftens virkeområde.

For hva gjelder egentlig dersom en arbeidstaker arbeider på hytta eller andre steder, skal den gjelde da også? Det foreslås at forskriften også skal gjelde andre steder der arbeid utføres enn hjemme eller på kontoret.

Sporadisk hjemmearbeid

De nåværende reglene gjelder ikke ved det som kalles kortvarig eller “tilfeldig” hjemmearbeid, men ved det vi kaller regelmessig hjemmearbeid. Det er foreslått at “tilfeldig” endres til “sporadisk”, som betyr arbeid som skjer av og til.

Dermed får forskriften et videre bruksområde enn slik det er i dag.

Permanent hjemmekontor

Videre er det foreslått at forskriften også skal gjelde i de tilfeller hvor en arbeidstaker kun har hjemmekontor, som en permanent løsning.

Hjemmearbeid skal avtales skriftlig

I henhold til dagens forskrift skal hjemmekontor være skriftlig avtalt i de tilfeller der forskriften gjelder, og det er foreslått at dette videreføres.

Skriftlig avtale ved påbud om hjemmekontor?

Det foreslås likevel et unntak ved at dersom hjemmekontor pålegges av myndighetene trenger man ikke avtale dette skriftlig, da dette da ikke blir en frivillig ordning. Det er ikke varslet endringer som tyder på at arbeidsgiver får mulighet til å pålegge hjemmekontor.

Arbeidsmiljøet på hjemmekontoret skal være forsvarlig, og dette skal arbeidsgiver så langt det er mulig forsikre seg om, i henhold til Arbeidsmiljøloven § 4-1. Under covid-19-pandemien har det for mange arbeidsgivere vært utfordrende å følge opp medarbeiderens psykososiale arbeidsmiljø. Og mange arbeidstakere har savnet det sosiale aspektet i sin arbeidshverdag, hvilket har bydd på utfordringer.

Selv om det ikke er foreslått konkrete endringer i krav til det fysiske arbeidsmiljøet, så fremheves et ønske om at det settes inn ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet som eksempel i bestemmelsen, for å sørge for at også det psykososiale aspektet er ivaretatt.

Arbeidstilsynet har per i dag ikke myndighet til å føre tilsyn hjemme hos arbeidstaker, og kan derfor heller ikke gi virksomheten pålegg for ikke å overholde av reglene. Departementet foreslår derfor at Arbeidstilsynet gis kompetanse og myndighet til å utføre tilsyn ved hjemmekontor, uten å besøke medarbeiderens hjem.

Det nye forslaget har høringsfrist 23.07.2021. Jobbhverdagen for svært mange har endret seg omfattende, og dersom endringen har kommet for å bli, ser vi frem til en tydeligere regulering av «Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem» og hva dette fremover vil bety for virksomhetene.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev