Hva er en handlingsplan?

4human
Last ned vår HR Guide

Handlingsplan definisjon

Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Med andre ord forutsetter kravet til systematisk HMS-arbeid at bedriften utarbeider en handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres.

Handlingsplanen skal gi en god oversikt over hva som bør forbedres i virksomheten, og hva som skal prioriteres først. Gode handlingsplaner kan potensielt begrense fare og/eller skadeomfang på arbeidsplassen, samt sikre effektiv drift, implementering og oppfølging av de aktuelle tiltakene.

Les om hvordan en handlingsplan bør inngå i HMS-håndboken.

Hva er en handlingsplan?

En handlingsplan er et skriftlig dokument som kan være et resultat av en gjennomført kartlegging eller risikovurdering. Den skal dokumenteres og vise hvordan virksomheten arbeider med å fremme Helse, Miljø og Sikkerhet i virksomheten.

Handlingsplanen skal være en oversikt over strategiske handlinger som skal gjøre at virksomheten når sine fastsatte mål. Den kan gjelde over flere år, men bør revurderes årlig. Det er også viktig at den gjøres kjent i virksomheten.

Hvordan lage handlingsplan?

For å lage en god handlingsplan bør følgende punkter vurderes etter at virksomheten har kartlagt og identifisert hvilke farer og problemer som eksisterer:

  • Mål som bygger på problemet/faren (risikoforholdet) som er avdekket
  • Prioritering over hva som bør gjøres først.
  • Hvilke tiltak som skal gjennomføres
  • Hvem som har ansvaret for at tiltakene gjennomføres
  • Når tiltaket skal være gjennomført
  • Bekreftelse på at tiltaket er gjennomført

For å sikre at tiltakene blir gjennomført bør handlingsplanen være så konkret som mulig, og bør begrenses til saker man skal begynne med eller løse i løpet av året.

Lei av Excel-ark og administrativ stress? Vi hjelper deg gjerne med å forenkle din arbeidshverdag.

«Dette bør en HMS-håndbok inneholde»

I HMS-håndboken får du tilgang til ferdige maler for blant annet Handlingsplan.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev