Sykefravær og ferie

Sykefraværsoppfølging er en av modulene i vårt komplette HR-system. Med sykefraværsoppfølging vil du få et system for oppfølging av alle syke medarbeidere. Som leder får du oppfølgingsvarsler på epost, slik at du ikke glemmer oppfølgingssamtaler.
Sykefravær registreres enkelt via mobiltelefon, dette frigjør tid for lederen og den ansatte deretter sendes det en epostvarsling til nærmeste leder som varsler at et sykefravær er registrert. Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem? Ta denne quizen.

En ansatt med sykefravær i 4 uker skal ha 4 ukers samtalen, Evolution er det eneste systemet i Norge som leverer direkte epost-utsendelse til den ansattes lege.
Den ansattes nærmeste leder får varslinger når dialogmøtene nærmer seg, slik at lederen kan forberede seg og utføre samtalen på en profesjonell måte. Dette bidrar til å få den ansatte tilbake i arbeid så snart som mulig.

Som leder med personalansvar vil arbeidsdagen din bli mer strukturert og oversiktlig. Selv om alle lederne har fått instrukser på hvordan sykefravær skal håndteres er det ikke sikkert at forutsetningene for å utføre oppfølgingen er til stede.

Med Evolution får alle ledere varslinger på epost, enkelt system for gjennomføring av oppfølging, dokumentering av aktivitet og samtaler. Dokumenter rapporteres enkelt til NAV, via Altinn. Som leder får du full oversikt og effektive rapporter som er enkelt å analysere. Basert på analysene bør det settes mål for hva som må til for å redusere sykefraværet.

Fraværsoppfølging ved søknad om ferie gjøres også i fraværsmodulen. Som leder blir du varslet ved søknad om ferie og du kan godkjenne eller avvise. Alt foregår over nettet og all data blir automatisk overført til lønnssystemet.

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Få demo av sykefravær og ferie

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og/eller endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum