Norsk HRM-system fra A til Å

HRM-system

«Forenkler og forbedrer»

 • Digitale sykemeldinger fra Altinn
 • Reduser sykefraværet betraktelig
 • Nyansatte blir produktive raskere
 • Bevist Return on Investment (ROI)
 • Rådgivere og konsulenter til rådighet
 • Bedre medarbeider- og dialogsamtaler
 • Mer profesjonell oppfølging av ansatte
 • Enkel og sømløs integrasjon med lønn
 • Rutiner for time- og fraværsregistrering
 • Få varsler før kurs og sertifikater utløper
 • Rapporter automatisk til NAV og fastlege
 • Digitale håndbøker for hele virksomheten
 • Skalerbart og fleksibelt, tilpasses virksomheten

Mer enn 1.100 selskaper med mer enn 300.000 ansatte bruker systemer og tjenester fra 4human.

Få demo

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Ved å aktivt benytte et HRM-system i daglig arbeid sikrer du kontinuerlig oppfølging av ansatte med automatiske varslinger slik at du kan slappe helt av å fokusere på verdiøkning i din virksomhet. Behold fokus på det viktige, så tar systemet seg av det mindre viktige. Et HRM-system hjelper deg å fokusere på det som gjelder, du får bedre oversikt, struktur og kontroll på arbeidsdagen.

Slapp av enklere med et godt HRM-system som passer på deg og dine ansatte. Velg 4human HRM og se hvordan din arbeidsdag kan bli forenklet og forbedret gjennom et solid og svært funksjonsrikt HRM-system.

Medarbeidersamtale

Gjennomføring av gode medarbeidersamtaler er en lønnsom investering for virksomheten og for den ansatte. Med Evolution får du et verktøy som støtter deg gjennom hele prosessen fra planlegging, gjennomføring, oppfølging og videreføring.

Sykefraværsoppfølging

Digitale sykemeldinger automatisk og direkte fra Altinn. Direkte og digitale oppfølgingsplaner til fastlege og NAV. Denne modulen bidrar til å redusere sykefravær og få sykemeldte tilbake i arbeid så fort som mulig, gjennom tettere oppfølging og bedre samtaler. Ledere får oppfølgingsvarsler på epost, slik at man kan forberede seg bedre. For den ansatte så registreres ferie og fravær på mobiltelefon og den nærmeste lederen får varsel om et registrert fravær. Alt gjøres på nettet og all data overføres til lønnssystemet.

Personaloppfølging

Evolution hjelper deg som leder å følge opp dine nyansatte og sluttende på en strukturert måte. Modulen følger alle ansatte fra nyansettelse til fratredelse og ledere får notifikasjoner gjennom hele ansettelsesprosessen, slik at man ikke glemmer kritiske oppfølgingspunkter. Evolution hjelper bedrifter over hele landet til å få en gjennomgående god og profesjonell oppfølging av alle ansatte. Dette forbedrer arbeidsmiljø, lojalitet, reduserer turnover og skaper en god bedriftskultur.

Tid

Få enkel oversikt over tid, både for leder og ansatt. Med tidsregistrering får du oversikt over fleksitid, overtid, timekonto og alt annet. Medarbeidere klokker enkelt ut og inn fra jobb og tidsregistreringen fyller ut den ansattes timeliste. Definer ulike lønnsarter og Evolution setter opp lønnsgrunnlag automatisk basert på lønnsart, timer og ansatt.

Arbeidsplan

Håndter faste turnuser og skiftordninger med Evolution. Det er mulighet for å bygge opp døgnplaner, ukeplaner, skiftplaner og turnusplaner. Definer hvordan skiftplanen ser ut og koble dette opp mot avdelinger eller ansatte mot de forskjellige skiftplanene. Planleggingsmodulen gjør det enklere å bytte skift med andre i selskapet ved sykefravær.

Digitale Håndbøker

Digitale håndbøker er utviklet for å avlaste ledere. Håndbøkene fungerer som oppslagsverk for både ansatte og ledere. Innholdet er søkbart og oversiktlig, ligger i skyen og alltid tilgjengelig uansett hvor du er. Innholdet blir også automatisk oppdatert ved nye lover og regler. Håndbøkene passer for alle, er brukervennlige, tilpasses din virksomhet. Vi tilbyr Personalhåndbok, HMS-håndbok og tillater alle bedrifter å definere egne håndbøker enkelt og greit.

Kontrakter

Generer kontrakter på den ansatte allerede ved ansettelsen og direkte inn i den ansattes profil. Funksjonaliteten bak kontrakter i Evolution omfatter kontraktstyper som: arbeidskontrakter, kontraktsvedlegg (addendum) og sluttattester. Det gjør det også mulig å masseredigere lønn uten å bruke import. Man kan opprette og administrere forskjellige kontraktsmaler som brukes i generering av kontrakter.

Kompetanse

Dine ansattes kompetanse er ditt konkurransefortrinn, kartlegg ansattes formelle kompetanse med Evolution. Vi har delt opp kompetanse i tre seksjoner: Kurs, Prosesser og CV. Kurs og prosesser er relativt like, men har vesentlig forskjell på funksjonalitet knyttet de forskjellige seksjonene. Kurs innehar detaljer rundt varslinger og dokumentasjon, mens prosesser har kartlegging, scoring og GAP-analyser.

Kvalitetssikring

Vi har både et lett og et tungt kvalitetssikringssystem, det er rett og slett kvalitet for enhver smak! Opprett kategorier og registrer avvik og tiltak på disse. Dette kan være kundeklager, produksjonsavvik, personalavvik eller HMS-avvik. Avviksregistrering handler om forbedring slik at man unngår at viktige avvikshendelser blir glemt.

Personalregister og masterdata

Personalregister er vår grunnmodul og som alle andre moduler bygges på. Administrer alle ansatte på ett og samme sted i skyen. Vi eksporterer enkelt ansatte fra lønnssystemet og importerer enda enklere opp i Evolution. Hvis du en gang måtte ha behov, så kan du alltids eksportere ansatte fra personalregisteret. Personalregisteret følger alle personvernlover og følger blant annet regler om innsyn og sletting. Finn all informasjon om alle ansatte på ett og samme sted. Unngå duplikater og all informasjon er enkelt tilgjengelig ved en enkel pålogging.

«HRM-systemet gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via HRM så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«4human HRM er personalsystemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Få Demo av HRM

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev