Evolution er et Komplett HRM-system for alle virksomheter uansett størrelse og bransje. Evolution leveres til blant annet varehandler, helse, utdannelse, forskning, bank, finans, logistikk, bygg og anlegg. Nærmere 900 selskaper med ca 250.000 ansatte benytter tjenester fra 4human HRM.

Etter kontraktssignering får den nyansatte tilgang til onboardingsapplikasjonen, som gjør den nyansatte raskere produktiv og brukes som en tidlig opplæring av den ansatte, med både mikrolæring, velkomstmeldinger, informasjon om bedriftskulturen, bilder og informasjon om lederne. Arbeidskontrakten signeres digitalt via BankID og ved signert kontrakt overføres data automatisk til lønnssystemet, gjennom integrasjoner.

HRM-systemet inkluderer blant annet tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging, fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for dialogmøter for den sykemeldte. Dokumenter ved sykefravær rapporteres digitalt til NAV via Altinn automatisk. All ansattes kompetanse lagres i systemet, du får varsler når sertifikat og kurs løper ut, slik at disse kan fornyes.

Medarbeidere som trives, yter bedre og har mindre fravær. Bedrifter kan spare store beløp gjennom redusert sykefravær. Alle lederens arbeidsoppgaver er digitalisert og tilgjengelig på nett. Usikker på hva du trenger i et Personalsystem? Ta denne Quizen!

Personalregister og masterdata

Personalregister er vår grunnmodul og som alle andre moduler bygges på. Administrer alle ansatte på ett og samme sted i skyen. Vi eksporterer enkelt ansatte fra lønnssystemet og importerer enda enklere opp i Evolution. Hvis du en gang måtte ha behov, så kan du alltids eksportere ansatte fra personalregisteret. Personalregisteret følger alle personvernlover og følger blant annet regler om innsyn og sletting. Finn all informasjon om alle ansatte på ett og samme sted. Unngå duplikater og all informasjon er enkelt tilgjengelig ved en enkel pålogging.

Les mer

Tid

Få enkel oversikt over tid, både for leder og ansatt. Med tidsregistrering får du oversikt over fleksitid, overtid, timekonto og alt annet. Medarbeidere klokker enkelt ut og inn fra jobb og tidsregistreringen fyller ut den ansattes timeliste. Definer ulike lønnsarter og Evolution setter opp lønnsgrunnlag automatisk basert på lønnsart, timer og ansatt.

Les mer

Digitale Håndbøker

Digitale håndbøker er utviklet for å avlaste ledere. Håndbøkene fungerer som oppslagsverk for både ansatte og ledere. Innholdet er søkbart og oversiktlig, ligger i skyen og alltid tilgjengelig uansett hvor du er. Innholdet blir også automatisk oppdatert ved nye lover og regler. Evolution håndbøker passer for alle, er brukervennlige, tilpasses din virksomhet og vi tilbyr Personalhåndbok, HMS-håndbok og tillater alle bedrifter å definere egne håndbøker enkelt og greit.

Les mer

Personaloppfølging

Evolution hjelper deg som leder å følge opp dine nyansatte og sluttende på en strukturert måte. Modulen følger alle ansatte fra nyansettelse til fratredelse og ledere får notifikasjoner gjennom hele ansettelsesprosessen, slik at man ikke glemmer kritiske oppfølgingspunkter. Evolution bidrar bedrifter over hele landet til å få en gjennomgående god og profesjonell oppfølging av alle ansatte. Dette forbedrer arbeidsmiljø, lojalitet, reduserer turnover og skaper en unik kultur for din bedrift.

Les mer

Medarbeidersamtale

Gjennomføring av gode medarbeidersamtaler er en lønnsom investering for virksomheten og for den ansatte. Med Evolution får du et verktøy som støtter deg gjennom hele prosessen fra planlegging, gjennomføring, oppfølging og videreføring.

Les mer

Sykefraværsoppfølging

Denne modulen bidrar til å redusere sykefravær og få sykemeldte tilbake i arbeid så fort som mulig, gjennom tettere oppfølging og bedre samtaler. Ledere får oppfølgingsvarsler på epost, slik at man kan forberede seg bedre. For den ansatte så registreres ferie og fravær på mobiltelefon og den nærmeste lederen får varsel om et registrert fravær. Alt gjøres på nettet og all data overføres til lønnssystemet.

Les mer

Kvalitetssikring

Vi har både et lett og et tungt kvalitetssikringssystem, det er rett og slett kvalitet for enhver smak! Opprett kategorier og registrer avvik og tiltak på disse. Dette kan være kundeklager, produksjonsavvik, personalavvik eller HMS-avvik. Avviksregistrering handler om forbedring slik at man unngår at viktige avvikshendelser blir glemt.

Les mer

Arbeidsplan

Håndter faste turnuser og skiftordninger med Evolution. Det er mulighet for å bygge opp døgnplaner, ukeplaner, skiftplaner og turnusplaner. Definer hvordan skiftplanen ser ut og koble dette opp mot avdelinger eller ansatte mot de forskjellige skiftplanene. Planleggingsmodulen gjør det enklere å bytte skift med andre i selskapet ved sykefravær.

Les mer

Kompetanse

Dine ansattes kompetanse er ditt konkurransefortrinn, kartlegg ansattes formelle kompetanse med Evolution. Vi har delt opp kompetanse i tre seksjoner: Kurs, Prosesser og CV. Kurs og prosesser er relativt like, men har vesentlig forskjell på funksjonalitet knyttet de forskjellige seksjonene. Kurs innehar detaljer rundt varslinger og dokumentasjon, mens prosesser har kartlegging, scoring og GAP-analyser.

Les mer

Kontrakter

Generer kontrakter på den ansatte allerede ved ansettelsen og direkte inn i den ansattes profil. Funksjonaliteten bak kontrakter i Evolution omfatter kontraktstyper som: arbeidskontrakter, kontraktsvedlegg (addendum) og sluttattester. Det gjør det også mulig å masseredigere lønn uten å bruke import. Man kan opprette og administrere forskjellige kontraktsmaler som brukes i generering av kontrakter.

Les mer

HMS

Modulen håndterer bedriftens krav til HMS, skader og avvik. I skadebase er det mulig å gjennomføre oppfølging av personskader, nestenulykker og andre hendelser av HMS-karakter. Registrer avvik og følg opp avvikene som er registrert. Definer aktiviteter du ønsker å følge opp, med varslinger og tiltak. Sammen med vår HMS-håndbok og bedriftens rutiner, utgjør dette et godt grunnlag for et HMS-system.

Les mer

Få en innføring i Evolution

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og/eller endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum