Personvern og GDPR

Personvern og GDPR

Personvern og GDPR 4human GDPR Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. EUs forordning for personvern ble norsk lov i 2018. Det nye regelverket ga virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter....
Hva er ansvarsforholdet mellom ombudet og behandlingsansvarlig?

Multiconsult velger 4human HRM

Multiconsult velger 4human HRM 4human Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning. Multiconsult har røtter tilbake til 1908 og har hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Med sine 2.850 medarbeidere tilbyr...