Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte 4human Sykefravær Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet samt krav på sykepenger. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom, isteden finner man stort sett...
Permisjon

Permisjon

Når har du rett på permisjon? 4human Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Med andre ord er det et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstaker har likevel både rett og plikt til å komme tilbake til samme...
Pensjon

Pensjon

Hvordan fungerer pensjon? 4human Hva er pensjon? Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet som følge av alder. Det er i hovedsak pensjonen man skal leve av når man trapper ned eller slutter å jobbe. Det norske pensjonssystemet består av...
Oppsigelse

Oppsigelse

Dette bør du vite om oppsigelse, avskjed og suspensjon 4human Oppsigelse Et arbeidsforhold er et kontraktsforhold, og kan avsluttes på ulike måter.  En arbeidskontrakt selv angir sluttidspunktet, som ved midlertidig ansettelse eller ved at arbeidstaker går av med...
Arbeidstid

Arbeidstid

Hva sier loven om arbeidstid? 4human Helligdager Regulering av arbeidstiden på helligdager står skrevet i arbeidsmiljøloven, her finner du også regulering av arbeidstid på 01. mai og 17. mai. Helligdager reguleres som arbeid på søndager og etter arbeidsmiljøloven...
Arbeidsreglement

Arbeidsreglement

Hvem er pålagt arbeidsreglement? 4human Hva er et arbeidsreglement? Arbeidsreglementer er hovedsakelig ment å være til opplysning for de ansatte om regler som gjelder i virksomheten. Altså må ikke arbeidsreglementet inneholde bestemmelser som er i strid med loven,...