Permisjon

Permisjon

Når har du rett på permisjon? 4human Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Med andre ord er det et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstaker har likevel både rett og plikt til å komme tilbake til samme...
Pensjon

Pensjon

Hvordan fungerer pensjon? 4human Hva er pensjon? Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet som følge av alder. Det er i hovedsak pensjonen man skal leve av når man trapper ned eller slutter å jobbe. Det norske pensjonssystemet består av...
Oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelse, avskjed og suspensjon 4human Oppsigelse Et arbeidsforhold er et kontraktsforhold, og kan avsluttes på ulike måter.  For eksempel ved at kontrakten selv angir sluttidspunktet, som ved midlertidig ansettelse eller ved at arbeidstaker går av med pensjon. Det...
Hva sier loven om overtid

Hva sier loven om overtid

Hva sier loven om overtid? 4human Hva er Overtid? Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Altså blir det regnet som overtid når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i...
Arbeidstid

Arbeidstid

Hva sier loven om arbeidstid? 4human Helligdager Regulering av arbeidstiden på helligdager står skrevet i arbeidsmiljøloven, her finner du også regulering av arbeidstid på 01. mai og 17. mai. Helligdager reguleres som arbeid på søndager og etter arbeidsmiljøloven...
Arbeidsreglement

Arbeidsreglement

Hvem er pålagt arbeidsreglement? 4human Hva er et arbeidsreglement? Arbeidsreglementer er hovedsakelig ment å være til opplysning for de ansatte om regler som gjelder i virksomheten. Altså må ikke arbeidsreglementet inneholde bestemmelser som er i strid med loven,...