Oppsigelse

Oppsigelse

Oppsigelse, avskjed og suspensjon 4human Oppsigelse Et arbeidsforhold er et kontraktsforhold, og kan avsluttes på ulike måter.  For eksempel ved at kontrakten selv angir sluttidspunktet, som ved midlertidig ansettelse eller ved at arbeidstaker går av med pensjon. Det...
Krav på ferie

Krav på ferie

Krav på ferie 4human «Dette bør en personalhåndbok inneholde» Les artikkelen her Ferieavvikling Alle arbeidstakere har rett og plikt til å ta ut minst 25 virkedager ferie hvert år. Lover knyttet til ferieavvikling fremkommer i ferieloven, som har til...
Hva sier loven om overtid

Hva sier loven om overtid

Hva sier loven om overtid? 4human Hva er Overtid? Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Altså blir det regnet som overtid når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i...
Arbeidstid

Arbeidstid

Hva sier loven om arbeidstid? 4human Helligdager Regulering av arbeidstiden på helligdager står skrevet i arbeidsmiljøloven, her finner du også regulering av arbeidstid på 01. mai og 17. mai. Helligdager reguleres som arbeid på søndager og etter arbeidsmiljøloven...
Arbeidsreglement

Arbeidsreglement

Hvem er pålagt arbeidsreglement? 4human ArbeidsreglementAlle virksomheter innen industriell virksomhet og handel- og kontorvirksomhet som sysselsetter mer enn 10 personer, skal ha et eget arbeidsreglement. Dette reglementet vil kun omfatte de ansatte som ikke har en...
Hva er ansattgoder?

Hva er ansattgoder?

Hva er ansattgoder? 4human Ansattgoder har blitt en populær avlønningsform blant norske arbeidstakere. Med begrepet «ansattgoder» menes økonomiske fordeler arbeidstaker får fra sin arbeidsgiver utover lønnen som er avtalt. Det kan eksempelvis være forsikringsordning,...