Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt

Hva sier arbeidsmiljøloven om arbeidskontrakter? 4human Hva står i arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidskontrakt uansett arbeidsforhold. Med andre ord skal alle ansatte ha arbeidskontrakt uavhengig av om...
Regler for egenmelding

Regler for egenmelding

Regler for egenmelding og sykemelding 4human Egenmelding Egenmelding brukes når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade uten å måtte legge frem sykemelding. Et vilkår for å benytte seg av egenmelding er at arbeidstaker...
Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte 4human Sykefravær Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet samt krav på sykepenger. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom, isteden finner man stort sett...
Permisjon

Permisjon

Når har du rett på permisjon? 4human Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Med andre ord er det et midlertidig opphør av arbeidsforholdet. Arbeidstaker har likevel både rett og plikt til å komme tilbake til samme...