Hva sier loven om overtid?

Hva sier loven om overtid?

Hva sier loven om overtid? 4human Hva er Overtid? Arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid regnes som overtidsarbeid. Altså blir det regnet som overtid når en arbeidstaker jobber mer enn 9 timer i løpet av 24 timer eller mer enn 40 timer i...
Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt

Kontakt oss 4human HRM SykefraværHåndbøker V.8TravelMedarbeiderPersonaloppfølgingPersonalregisterTimeregistreringKvalitetssikringArbeidsplanKompetanseKontrakterHMSNyhetsstrømOnboarding DemoHMS-håndbokPersonalhåndbokPersonvernhåndbokOnboardingshåndbokMikrolæring *Ditt...
Regler for egenmelding

Regler for egenmelding

Regler for egenmelding og sykemelding: Kort oppsummert! 4human Regler for egenmelding Egenmelding brukes når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade uten å måtte legge frem sykemelding. Et vilkår for å benytte seg av...