Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt

Kontakt oss 4human HRM SykefraværHåndbøker V.8TravelMedarbeiderPersonaloppfølgingPersonalregisterTimeregistreringKvalitetssikringArbeidsplanKompetanseKontrakterHMSNyhetsstrømOnboarding DemoHMS-håndbokPersonalhåndbokPersonvernhåndbokOnboardingshåndbokMikrolæring *Ditt...
Regler for egenmelding

Regler for egenmelding

Regler for egenmelding og sykemelding: Kort oppsummert! 4human Regler for egenmelding Egenmelding brukes når arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade uten å måtte legge frem sykemelding. Et vilkår for å benytte seg av...
Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte 4human Sykefravær Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet samt krav på sykepenger. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom, isteden finner man stort sett...