Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt? 4human Hva er en tillitsvalgt? En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff velges ofte en tillitsvalgt av medlemmer i en større eller...
Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet og krav på arbeidsplassen 4human Brannsikkerhet I likhet med generell brannsikkerhet i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være...
Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse 4human Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelse er et lederverktøy som har til hensikt å kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er vanlig å benytte et slikt verktøy en gang i året eller annet hvert...