Internkontroll

Internkontroll

Internkontroll og systematisk HMS-arbeid 4human Last ned vår HR Guide Systematisk HMS-arbeid For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid...
41 HMS-begrep du bør kunne

41 HMS-begrep du bør kunne

41 HMS-begrep du bør kunne 4human HRM Last ned vår HR Guide Ordliste: Disse HMS-begrepene bør du kunne Usikker på når det kommer til ord og uttrykk innen HMS? Frykt ikke. Vi har bearbeidet en ordliste med de aller viktigste hms- begrepene du må kunne. HMS –...
Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan? 4human Last ned vår HR Guide Handlingsplan Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere...
Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet og krav på arbeidsplassen 4human Brannsikkerhet I likhet med generell brannsikkerhet i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være...
Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse 4human Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelse er et lederverktøy som har til hensikt å kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er vanlig å benytte et slikt verktøy en gang i året eller annet hvert...