HMS-begrep du må kunne

HMS-begrep du må kunne

HMS-begrep du må kunne 4human HMS – Forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er et samlebegrep for alle interne forhold i virksomheten som er knyttet til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte. Arbeidsgivere er pålagt å arbeide systematisk...
Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan? 4human Handlingsplan Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Med andre ord...
Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet arbeidsplassen

Brannsikkerhet og krav på arbeidsplassen 4human Brannsikkerhet I likhet med generell brannsikkerhet i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være...
Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse 4human Arbeidsmiljøundersøkelse Arbeidsmiljøundersøkelse er et lederverktøy som har til hensikt å kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er vanlig å benytte et slikt verktøy en gang i året eller annet hvert...
Risikovurdering

Risikovurdering

Risikovurdering 4human I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheten må vurdere risiko for farer og problemer på arbeidsplassen. Med andre ord må virksomheter gjennomføre en risikovurdering. Det er vesentlig å finne ut hva som kan gå galt og hvor sannsynlig...