Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø 4human Last ned vår HR- Guide Hva er psykososialt arbeidsmiljø? Kort og greit betyr det hvordan vi har det på arbeidsplassen (sosialt og psykisk). Begrepet er høyst relevant i dag hvor hjemmekontor har blitt en del av vår hverdag, hvor du som...
En HMS-håndbok bør inneholde

En HMS-håndbok bør inneholde

Dette bør en HMS-håndbok inneholde 4human Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide systematisk med HMS Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kravene til systematisk dokumentasjon...
Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen

Hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen 4human Vold og trusler på arbeidsplassen Håndtering av vold og trusler bør være en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Forskning viser nemlig at mange arbeidstakere har opplevd vold eller trusler, eller både...
Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 4human Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forhold er kritikkverdig? Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. I tillegg gis det vern...
Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt? 4human Tillitsvalgt En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff blir velges ofte tillitsvalgt av medlemmer i en større eller mindre...
Internkontroll

Internkontroll

Internkontroll og systematisk HMS-arbeid 4human Systematisk HMS-arbeid For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i...