Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan? 4human Last ned vår HR Guide Handlingsplan definisjon Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere...
Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen

Hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen 4human Vold og trusler på arbeidsplassen Håndtering av vold og trusler bør være en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Forskning viser nemlig at mange arbeidstakere har opplevd vold eller trusler, eller både...
Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 4human Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forholdene på arbeidsplassen er kritikkverdige? Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten....