Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø 4human Last ned vår HR- Guide Hva er psykososialt arbeidsmiljø? Kort og greit betyr det hvordan vi har det på arbeidsplassen (sosialt og psykisk). Begrepet er høyst relevant i dag hvor hjemmekontor har blitt en del av vår hverdag, hvor du som...
Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen

Hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen 4human Vold og trusler på arbeidsplassen Håndtering av vold og trusler bør være en naturlig del av virksomhetens HMS-arbeid. Forskning viser nemlig at mange arbeidstakere har opplevd vold eller trusler, eller både...
Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 4human Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forholdene på arbeidsplassen er kritikkverdige? Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten....
Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt? 4human Hva er en tillitsvalgt? En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff velges ofte en tillitsvalgt av medlemmer i en større eller...