HR-system 5 funksjoner

HR-system 5 funksjoner

Dette må et HR-system inneholde 4human HR-system Enten virksomheten din har HR-system eller ikke allerede har et HR-system, har vi laget en liste med de funksjonene vi mener du må ha i ditt HR- eller personalsystem. Denne listen er laget basert på vår lange erfaring i...
Strukturert Onboarding

Strukturert Onboarding

Strukturert onboarding for å sikre suksess med nyansatte! 4human Strategisk onboarding program for nyansatte Et strategisk onboarding program, er en ypperlig anledning til å kommunisere virksomhetens kultur og verdier allerede før første arbeidsdag. Onboarding...
Tre faser i Onboarding

Tre faser i Onboarding

De tre fasene i onboarding prosessen 4human Onboarding prosess – Hva skjer etter kontraktsignering? Det er viktig med et helhetlig bilde av en onboarding prosess. De fleste virksomheter legger stor vekt på å gjennomføre en god rekrutteringsprosess slik at de kan...
Midlertidig ansettelse – Azets

Midlertidig ansettelse – Azets

Midlertidig ansettelse? Her er reglene du bør kunne Azets - Marit Vistekleiven Mange bedrifter er allerede godt i gang med å ansette ferievikarer eller sommerhjelp. Andre vurderer hvorvidt bedriften trenger flere ansatte, og er usikre på om det er nok arbeid til disse...
Innhold i Personalhåndbok

Innhold i Personalhåndbok

Dette bør en Personalhåndbok inneholde 4human - Personalhåndbok Bedre kommunikasjon og mer selvhjulpne ansatte Personalhåndbok er et utmerket oppslagsverk for alle ansatte i en virksomhet. Ledere kan henvise til personalhåndboken ved trivielle spørsmål og den ansatte...
En HMS-håndbok bør inneholde

En HMS-håndbok bør inneholde

Dette bør en HMS-håndbok inneholde 4human Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide systematisk med HMS Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kravene til systematisk dokumentasjon...