Tre faser i Onboarding

Tre faser i Onboarding

De tre fasene i onboardingsprosessen 4human Det er viktig med et helhetlig bilde av onboardingsprogrammet. De fleste virksomheter legger stor vekt på å gjennomføre en god rekrutteringsprosess slik at de kan sikre seg de beste kandidatene, men hva skjer egentlig etter...
Midlertidig ansettelse – Azets

Midlertidig ansettelse – Azets

Midlertidig ansettelse? Her er reglene du bør kunne Azets - Marit Vistekleiven Mange bedrifter er allerede godt i gang med å ansette ferievikarer eller sommerhjelp. Andre vurderer hvorvidt bedriften trenger flere ansatte, og er usikre på om det er nok arbeid til disse...
Innhold i Personalhåndbok

Innhold i Personalhåndbok

Dette bør en Personalhåndbok inneholde 4human Bedre kommunikasjon og mer selvhjulpne ansattePersonalhåndboken er et utmerket oppslagsverk for alle ansatte i en virksomhet. Ledere kan henvise til personalhåndboken ved trivielle spørsmål og den ansatte blir mer...
PeopleTech 2019 | 29. august

PeopleTech 2019 | 29. august

Vi skal på Peopletech 2019! 4human Digitaliseringen innen HR går for full maskin, men befinner seg fremdeles på et tidlig stadium. Stadige endringer og utfordringer innen denne sektoren kan løses med riktig bruk av IT og teknologi, men kun om man setter personen i...
En HMS-håndbok bør inneholde

En HMS-håndbok bør inneholde

Dette bør en HMS-håndbok inneholde 4human Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide systematisk med HMS Alle virksomheter plikter å systematisk gjennomføre tiltak for å fremme forbedringsarbeid innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kravene til systematisk dokumentasjon...