Hva sier loven om arbeidstid?

4human

Helligdager

Regulering av arbeidstiden på helligdager står skrevet i arbeidsmiljøloven, her finner du også regulering av arbeidstid på 01. mai og 17. mai. Helligdager reguleres som arbeid på søndager og etter arbeidsmiljøloven §10-10 har arbeidstaker i utgangspunktet rett til fri fra kl 18:00 dagen før en helligdag og til kl 22:00 dagen før neste virkedag. Unntaket fra denne hovedregelen er når arbeidets art gjør det nødvendig at man arbeider utover disse tidene.

Klikk her å gå ned til helligdagene

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Den tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver regnes som fritid. I loven finner du regler om arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet. Den gir arbeidstakeren rett til forskjellige former for tilpassede arbeidstidsordninger, som fleksibel arbeidstid. Redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder som hovedregel for alle som er ansatt hos en arbeidsgiver. Unntaket er ansatte som har en ledende eller særlige uavhengige stilling, altså ansatte som i stor grad kan bestemme over sin egen arbeidstid.

Du kan lese mer om temaene ferieavvikling, overtid og arbeidskontrakt her.

Alminnelig arbeidstid

Utgangspunktet i loven er at alminnelig arbeidstid ikke skal overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Det er imidlertid fastsatt kortere ukentlig arbeidstid for grupper med belastende arbeidstidsordninger, som for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid.

Det er også mulig å avtale kortere alminnelig arbeidstid gjennom tariffavtalen, for eksempel en arbeidstid på 7,5 timer daglig og 37,5 timer per uke. Er arbeidet av passiv karakter eller innebærer beredskap utenfor arbeidsstedet, er det mulig å utvide den alminnelige arbeidstiden.

For en arbeidsgiver er det viktig å huske på at arbeidstidsordninger skal være skriftlig avtalt med den enkelte ansatte eller de tillitsvalgte. I tillegg bør man være klar over at arbeidstakere i utgangspunktet har krav på fleksibel arbeidstid

Pauser

Arbeidstaker har rett til minst en pause når den daglige arbeidstiden er over 5 1/time. Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer skal pausen vare i minimum en halv time. Pausen skal regnes som overtid hvis arbeidstaker ikke har mulighet til å forlate arbeidstedet, og dermed står til disposisjon for arbeidsgiver eller hvis det ikke finnes et tilfredsstillende pauserom. Hvis arbeidstaker er pålagt overtidsarbeid i mer en to timer utover alminnelig arbeidstid har han/hun rett på en ekstra halvtime pause, og den skal regnes som en del av arbeidstiden.

I tillegg har arbeidsgiver krav på minst 11 sammenhengende fritid i løpet av 24 timer og 35 timer i løpet av 7 dager. Ved avtale kan fritiden reduseres, men ikke kortere enn 8 timer daglig og 28 timer ukentlig.

Helligdager 2019

Helligdager 2020

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev