Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Arbeidsplan

Kontakt oss

Håndter faste turnuser og skiftordninger med 4human HRM og Arbeidsplan. Det er mulighet for å sette opp døgnplaner, ukeplaner, skiftplaner og turnusplaner. Definer hvordan skiftplanen ser ut og koble dette opp mot avdelinger eller ansatte mot de forskjellige skiftplanene. Planleggingsmodulen gjør det enklere å bytte skift med andre i selskapet ved sykefravær.

Leder får kompetanse- og kontraktsoversikt over alle ansatte, slik at det blir lettere å dekke inn rett person

Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem?
Ta denne quizen.

Fordeler for din virksomhet

  • Få automatiske varsler
  • Enklere å bytte og dekke inn skift
  • Digitale og automatiske prosesser
  • Enkel håndtering av turnusordninger
  • Oppsett av døgn-, uke-, skift- og turnusplaner
  • Ingen papirdokumenter og alt samlet på ett sted
  • Filtrer på avdeling, ansatte, oppgaver og stillinger
  • Skiftplaner, plansamlinger og oppgaveplanlegging

Skifterplaner, Plansamlinger og oppgaveplanlegging

Planlegging bruker man for å lage skifter man skal jobbe i, dele arbeidstid etter arbeidsoppgaver og tildele variert arbeidstid etter uker, dersom man ikke jobber et fast skift. Du kan bruke planlegging på tre forskjellige måter: Skiftplaner (Alle jobber likt), Plansamlinger (En gruppe ansatte jobber forskjellige skift eller varierende tider) og Oppgaveplanlegging (Ansatte jobber ut i fra tildelte oppgaver).

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev