Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Skybasert arbeidsplan for bedrifter

Kontakt oss

Hva er en arbeidsplan?

En arbeidsplan er en plan over når dine ansatte skal arbeide i din bedrift. En arbeidsplan kan også omfatte skiftplan, turnusplan, ukeplan, døgnplan og overtid.

Hvorfor utarbeide en arbeidsplan i 2021?

I følge arbeidsmiljøloven § 10-3, skal en slik plan utarbeides hvis ansatte jobber til forskjellige tidspunkt på døgnet:

§ 10-3 «Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte».

En velarbeidet skift- eller turnusplan, som det også heter, blir først og fremst viktig for virksomheter med turnusordninger, hvor det fort kan bli vanskelig å få på plass en felles oversikt for bedriften. En god skiftplan gjør det lettere for deg som leder å møte behovene til hver av dine medarbeidere.

hvordan sette opp en arbeidsplan i 2021

Arbeidsplan for bedrifter

Med god planlegging, kan du sette opp en plan på en effektiv og oversiktlig måte. Du kan definere hvordan skiftplanen vil se ut, og koble denne opp mot dine ansatte og andre avdelinger i virksomheten.

Ved å ha en skiftplan i 4human sitt HR-system, vil du som leder få kompetanseoversikt over alle ansatte, slik som kurs, utdanning og andre sertifikater, i tillegg til at du lettere kan dekke inn fravær.

Dine ansatte kan selv legge inn informasjon på appen, slik at det blir mindre med administrasjonsarbeid fra din side. På denne måten kan du fokusere mer på dine daglige og mer essensielle oppgaver. Arbeidsplanen kan også enkelt integreres med andre lønnssystemer.

Hvordan lage en arbeidsplan?

 • Sørg først for at dine ansatte gjør de riktige oppgavene
 • Kjenn til dine ansattes sterke og svake sider
 • Sett realistiske og oppnåelige mål
 • Sett opp døgnplaner, skiftplaner og turnusplaner
 • Definer hvordan skiftplanen skal se ut
 • Koble opp planen opp mot andre ansatte og avdelinger
min arbeidsplan digitalt

Digital arbeidsplan

Med en digital turnusplan, trenger du ikke rote deg vekk i uendelige Excel og Word-dokumenter. Med vår digitale App, har du all informasjon liggende på ett sted, i tillegg til at du kan få automatiske varsler til din PC eller telefon ved eventuell sykefravær.

7 fordeler med en arbeidsplan

 • Alt digitalt på ett sted
 • Få automatiske varsler ved fravær
 • Enkel håndtering av turnusordninger
 • Skybasert arbeidsplan med kalenderfunksjon
 • Skiftplaner, plansamlinger og oppgaveplanlegging
 • Koble arbeidsplan med ansatte og andre avdelinger
 • Arbeidsplanen kan integreres med andre lønnssystemer

De så at sine primærbehov var bedre og enklere ferieregistrering, sjekklister for onboardings- og offboardingsprosesser, oppfølging av prøvetid, medarbeidersamtaler, integrasjoner med Huldt & Lillevik som lønnssystem. Det endte med at Kverneland Bil valgte å gå for 4human som leverandør av HR-system i oktober 2018.

Les hele historien: Standardisering og effektivisering i Kverneland Bil!

Odd Arne Slettebø – CFO, Kverneland Bil

4human kunne som eneste leverandør levere på alle områdene ut ifra vår kravspesifikasjon. De andre konkurrerende leverandørene som var med til siste runde kunne levere tilnærmet samme funksjonalitet, men ikke alt som en integrert del av systemet. Blant annet når det gjaldt timeregistrering. For oss var dette viktig.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev