Arbeidsplan

Håndter faste turnuser og skiftordninger med Evolution. Det er mulighet for å sette opp døgnplaner, ukeplaner, skiftplaner og turnusplaner. Definer hvordan skiftplanen ser ut og koble dette opp mot avdelinger eller ansatte mot de forskjellige skiftplanene. Planleggingsmodulen gjør det enklere å bytte skift med andre i selskapet ved sykefravær.

Planlegging bruker man for å lage skifter man skal jobbe i, dele arbeidstid etter arbeidsoppgaver og tildele variert arbeidstid etter uker, dersom man ikke jobber et fast skift. Du kan bruke planlegging på tre forskjellige måter: Skiftplaner (Alle jobber likt), Plansamlinger (En gruppe ansatte jobber forskjellige skift eller varierende tider) og Oppgaveplanlegging (Ansatte jobber ut i fra tildelte oppgaver).

Få opp detaljerte planer av ansatte. Du kan filtrere på avdeling eller ansattgruppe, legge til oppgaver og stillinger, erstatninger for en viss periode, tilpasse skiftplaner, med mer. Usikker på hvilke funksjoner dere trenger i et personalsystem? Ta denne quizen.

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Få demo av arbeidsplan

Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og/eller endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum