Arbeidsmiljøundersøkelse

4human

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse er et lederverktøy som har til hensikt å kartlegge det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er vanlig å benytte et slikt verktøy en gang i året eller annet hvert år, og gjerne i tillegg til individuelle medarbeidersamtaler. En arbeidsmiljøundersøkelse kan potensielt avdekke forhold som ledelsen ikke er kjent med, men som likevel spiller en rolle for arbeidstakerens trivsel og produktivitet. Fordelen med arbeidsmiljøundersøkelser er at de ofte viser tydelig hva ansatte er fornøyd med, og hva de ikke er fornøyd med.

Fokus på menneskelige aspekter kan potensielt redusere sykefravær, og øke engasjement, motivasjon og trivsel. For at en arbeidsmiljøundersøkelsen skal føre til gode resultater er det viktig at ledelsen ser verdien dette verktøyet kan ha, fremfor å gjennomføre det fordi det kreves.

Kartlegging av arbeidsmiljøet

Når man skal kartlegge arbeidsmiljøet og ønsker en total forståelse kan det være lurt å benytte andre metoder i tillegg til arbeidsmiljøundersøkelse. Dette kan for eksempel være sjekklister, vernerunder og samtaler. Disse metodene vil gi ulike resultater, og vil sikre at både det psykososiale, organisatoriske og fysiske arbeidsmiljøet blir kartlagt.

Handlingsplan

Regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser kan være med på å bedre arbeidssituasjonen for arbeidstakere, men kun hvis ledelsen følger det opp i ettertid. Det anbefales gjerne å gjennomføre undersøkelse annet hvert år slik at ledelsen skal få tid til å vurdere og gjennomføre tiltak som skal forbedre de punktene som eventuelt har kommet frem. Ved senere undersøkelser bør man undersøke om endringene fra forrige gang har ført til en forbedring blant arbeidstakerne.

I ettertid av undersøkelsen anbefales det at man først sender medarbeiderne resultatet av undersøkelsen, slik at de også vet hva som må jobbes med. Deretter burde ledelsen og eventuelt HR-avdelingen sette seg ned og diskutere resultatene og lage en handlingsplan med hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes. Hvis det foreligger konkrete arbeidsmiljøproblemer som er blitt gjort kjent for ledelsen, burde dette håndteres konkret med samtaler med den eller de det gjelder.

Les våre tips til hva en HMS-håndbok bør inneholde.

«Dette bør en HMS-håndbok inneholde» 

Med HMS-håndboken får du tilgang til innhold og ferdige maler.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev