Hva sier arbeidsmiljøloven om arbeidskontrakter?

4human

Hva står i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidskontrakt uansett arbeidsforhold. Med andre ord skal alle ansatte ha arbeidskontrakt uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig og uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet. Arbeidskontrakt er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utarbeide den. En god og tydelig arbeidskontrakt som er utarbeidet på et tidlig tidspunkt kan i beste fall hindre mange konflikter.

Når skal avtalen inngås?

For midlertidig ansettelse på mindre enn måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal arbeidskontrakten være på plass FØR arbeidsforholdet starter. For arbeidsforhold som varer mer enn en måned skal arbeidskontrakten være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet er startet.

Krav til innholdet i arbeidskontrakten

Innholdet i arbeidskontrakten kan variere fra virksomhet til virksomhet, men den skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Nedenfor blir det listet opp minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen:

 • Arbeidsplassen
 • Partenes identitet
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse
 • Arbeidstakers og arbeidsgivers oppsigelsesfrister
 • Du kan lese mer om andre temaer rundt personaladministrasjon her
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 • Ved midlertidig ansettelse skal avtalen angi grunnlaget ansettelse, samt forventet varighet
 • Arbeidstakers rettigheter til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunkt
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstider, samt lengde på pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning eller bestemmelse om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid o.l.

«Dette bør en Personalhåndbok inneholde» 

I Personalhåndboken får du tilgang til innhold og ferdige maler for personalhåndboken og blant annet informasjon om Arbeidskontrakt.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev