Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Arbeidskontrakter for dine ansatte

Kontakt oss

Hva er en arbeidskontrakt?

En arbeidskontrakt er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Hva er en standard arbeidsavtale?

En arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utarbeide avtalen. En god og tydelig arbeidsavtale som er utarbeidet på et tidlig tidspunkt kan i beste fall hindre fremtidige konflikter.

Har alle krav på en arbeidskontrakt?

Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidskontrakt uansett arbeidsforhold. Med andre ord skal alle ansatte ha arbeidskontrakt uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig og uavhengig av varigheten på arbeidsforholdet.

standard arbeidsavtale

Når skal arbeidskontrakten inngås?

For midlertidig ansettelse på mindre enn måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal arbeidskontrakten være på plass FØR arbeidsforholdet starter. For arbeidsforhold som varer mer enn en måned skal arbeidskontrakten være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet er startet.

Arbeidskontrakt mal

Innholdet i arbeidskontrakten varierer fra virksomhet til virksomhet, men den skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet.

Et eksempel på en slik mal kan være:

arbeidskontrakt mal

Med 4humans App, kan du signere arbeidskontrakter enkelt over nettet med BankID og generere arbeidskontrakter på alle dine ansatte. Enten som siste del av en nyansettelse eller som vedlegg til eksisterende arbeidskontrakt. Du kan selvsagt tilpasse kontraktsmaler til din bedrift.

Hva skal en arbeidskontrakt inneholde?

 •  Arbeidsplassen
 •  Partenes identitet
 •  Eventuelle prøvetidsbestemmelser
 •  Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse
 •  Arbeidstakers og arbeidsgivers oppsigelsesfrister
 •  Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 •  En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakers tittel, stilling eller arbeidskategori
 •  Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 •  Ved midlertidig ansettelse skal avtalen vise grunnen for ansettelse, samt forventet varighet
 •  Arbeidstakers rettigheter til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunkt
 •  Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstider, samt lengde på pauser
 •  Avtale om særlig arbeidstidsordning eller bestemmelse om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid o.l.

Ugyldig arbeidskontrakt

En arbeidskontrakt som inneholder informasjon som er i strid med arbeidsmiljøloven vil bli oppfattet som ugyldig, uavhengig om arbeidsgiver og arbeidstaker har underskrevet arbeidskontrakten.

Skulle det eksempelvis være avtalt en kortere oppsigelsestid i din kontrakt enn det som fremgår i arbeidsmiljøloven, vil det alltid være loven som vil ha det siste og gjeldende ordet.

4human arbeidskontrakt

Bruk 4human HRM til å generere arbeidskontrakter på dine ansatte. Som en del av HRM-systemet kan dette være som del av siste steget i registrering av nyansatte, eller for å sette opp et vedlegg til eksisterende arbeidskontrakt. Ulike kontraktsmaler tilpasses bedriftens behov og kan enten benyttes låst for endringer eller som redigerbare. Kontrakter kan genereres av ledere, HR eller andre roller alt etter behov.

Definer hvem som kan godkjenne arbeidskontrakter

Det kan legges godkjenningsprosess på kontrakter, der definerte roller eller brukere kan godkjenne arbeidskontrakter. Det vil etter hvert også tilbys elektronisk signering av kontrakter.

Fordeler med en arbeidskontrakt

 • Kontrakter på hver enkelt ansatt
 • Forenkler ansettelsesprosessen
 • Tilpass kontrakter til deres bedrift
 • Signer enkelt kontrakter med BankID
 • Få alle arbeidskontrakter i skyen og tilgjengelig for ledere

4human kunne som eneste leverandør levere på alle områdene ut ifra vår kravspesifikasjon. De andre konkurrerende leverandørene som var med til siste runde kunne levere tilnærmet samme funksjonalitet, men ikke alt som en integrert del av systemet. Blant annet når det gjaldt timeregistrering. For oss var dette viktig.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

De så at sine primærbehov var bedre og enklere ferieregistrering, sjekklister for onboardings- og offboardingsprosesser, oppfølging av prøvetid, medarbeidersamtaler, integrasjoner med Huldt & Lillevik som lønnssystem. Det endte med at Kverneland Bil valgte å gå for 4human som leverandør av HR-system i oktober 2018.

Les hele historien: Standardisering og effektivisering i Kverneland Bil!

Odd Arne Slettebø – CFO, Kverneland Bil

4human HRM var den eneste leverandøren som enklest kunne integrere med Krogh Optikks timeregistrerings- og lønnssystemer. Vi fant en mellomløsning i 4human HRM, og gode integrasjoner gjorde at vi kunne integrere HR-systemet med våre andre bedriftssystem.

Les hele historien: Digitalt HR-system effektiviserer Krogh Optikk!

Ulrica Liljestrand – HR-sjef, Krogh Optikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

«Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.»

Helena Røed

HR-sjef, Bauda

«Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.»

Gro Hansen

HR-koordinator, Jackon

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Stensarmen 16, 3112 Tønsberg
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev