Ansattportal

Kontakt oss

Ansattportalen er tilgjengelig for alle virksomheter med en instans i 4human HRM, ansattportalen er tilgjengelig på mobil og nettleser. Ansattportalen bidrar til økt selvstendighet blant ansatte og gjør hver enkelt ansatt mer selvhjulpen, ved aktivt bruk av ansattportalen slipper leder trivielle spørsmål. Den ansatte kan bruke ansattportalen til å lese personalhåndboken, sende inn feriesøknad, melde egenmelding og sykefravær, se antall feriedager til gode og mer!

Ansattportalen bidrar til økt selvstendighet og enklere administrasjon for ledere.

Har dere i dag HRM-systemet fra 4human, men bruker ikke ansattportalen? Kontakt oss gjerne så hjelper vi deg å tilpasse portalen for din virksomhet!

Vi så mulighet for å effektivisere noen av de arbeidsoppgavene som tidligere var av mer manuell karakter for ledere og personalansvarlig. Ansattportalen kan brukes for å gi de ansatte større mulighet til medvirkning gjennom ansvar for å sende digitale feriesøknader og egenmeldinger, kontroll og eierskap til eget fravær.

Les hele historien: Elektronisk personalsystem for en bedrift i stor vekst!

Steinar S. Hansen – HR-Ansvarlig, Mjøs Metallvarefabrikk

Det er ikke er så lett å få alle ledere som jobber med mange andre systemer, forskjellig bakgrunn og arbeidserfaring til å sette seg inn i leder og HR-oppgaver i tillegg til sine daglige arbeidsoppgaver. – 4human fungerer som en bistand til alle lederne, gjennom maler for medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner.

Les hele kundehistorien: Fra Excel til HR-system

Helge Tangen – HR-ansvarlig, Nordic Crane Kynningsrud

Det er viktig at 4human HRM er master for all data som har med personer og gjøre, slik at vi kan ivareta personvern på individ nivå. Det er også viktig at 4human er master for organisasjonsstrukturen. Det vil si at hvis en person bytter rolle og tittel, så får man en organisatorisk endring som oppdateres i skyen og tar med alle data og rettigheter. 4human HRM skal også sende lønnsinformasjon til Huldt&Lillevik.

Les hele kundehistorien her: Espira velger 4human som Master

Kjetil Haugland Johansen – IT-direktør i Espira Gruppen

Hva løser Ansattportalen?

Ansattportalen gjør alle ansatte mer selvstendig:

  • Melde inn til sin nærmeste leder om sykefravær, sykemelding og egenmelding
  • Lese de digitale håndbøkene din virksomhet har tilpasset, eks personalhåndbok
  • Sende feriesøknad og se antall feriedager til gode
  • Digitalt og skybasert, alt kan gjøres fra mobilen

Ansattportal på mobiltelefon

Ansatte kan logge inn i ansattportal fra mobilen og registrere egenmelding fra sengekanten hvis man er syk. Denne funksjonen henger sammen med funksjonaliteten til Helsetelefonen der ansatte kan huke av for å bli kontaktet av lege/sykepleier ved innsending av egenmelding. 

Timeregistrering kan også føres fra ansattportalen, alt fra mobilen. Enklere blir det ikke!

Kontakt oss

*Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev