Hva er ansattgoder?

4human

Ansattgoder har blitt en populær avlønningsform blant norske arbeidstakere. Med begrepet «ansattgoder» menes økonomiske fordeler arbeidstaker får fra sin arbeidsgiver utover lønnen som er avtalt. Det kan eksempelvis være forsikringsordning, hjemmekontor, mobilabonnement, firmabil, gratis avis o.l. Dette feltet er i liten grad lovregulert, men det kan være bestemmelser i tariffavtaler eller lokale særavtaler som legger føringer for det. Det finnes flere ulike begrep som kan benyttes om ansattgoder, eksempler på dette er frynsegoder, personalgoder og i loven brukes begrepet naturalytelser.

Du kan lese om flere temaer rundt personal og dine fordeler og krav som ansatt og leder her

Naturalytelse

I skatteloven og forskriftene til den brukes begrepet naturalytelser som defineres som «enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler». Grunnen til at dette er regulert i skatteloven, er at naturalytelser som hovedregel er skattepliktige for arbeidstaker. Verdien av naturalytelser skal normalt settes til omsetningsverdien. For noen naturalytelser er det fastsatt egne satser eller sjablonger som skal benyttes ved verdifastsettelsen. Naturalytelser skal ikke være med i en arbeidstakers feriepengegrunnlag.

Skatteplikten på ansattgoder kan deles i fire grupper:

 • Goder som blir fullt beskattet
 • Skattefrie goder
 • Goder der man må skatte for overskuddet
 • Goder som man må skatte for når det utbetales

Eksempler

Det anbefales at virksomheter synliggjør alle goder medarbeiderene kan nyte godt av slik at de lett kan finne en oversikt over elementer som man ofte tar for gitt. Det kan også være lurt å kvantifisere disse. Nedenfor vil det bli listet opp typiske ansattgoder en virksomhet kan benytte;

 • Fleksibel arbeidstid
 • Fri telefon
 • Fri avis
 • Fri internett
 • Frimabil
 • Firmahytte
 • Treningstilbud
 • Ulykkeforsikring
 • Rentefordel ved rimelig lån
 • Julebord, jubeleumsfester o.l.

Kontakt oss

*Du kan når som helst trekke samtykket tilbake og endre dine e-postpreferanser. Personvernerklæring.

Innen HRM leverer 4human HRM leder- og personalsystemet Evolution. Dette komplette lederverktøyet forenkler og forbedrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedret kontroll, enkelhet og organisering.

KONTAKT OSS

   salg@4humanHRM.no
   97 00 99 95       + tast 1
   Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
   Tuneveien 89, 1712 Grålum

   Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
   Meld deg på Nyhetsbrev