Innhold i Personalhåndbok

Innhold i Personalhåndbok

Dette bør en Personalhåndbok inneholde 4human - Personalhåndbok Bedre kommunikasjon og mer selvhjulpne ansatte Personalhåndbok er et utmerket oppslagsverk for alle ansatte i en virksomhet. Ledere kan henvise til personalhåndboken ved trivielle spørsmål og den ansatte...
PeopleTech 2019 | 29. august

PeopleTech 2019 | 29. august

Vi skal på Peopletech 2019! 4human Digitaliseringen innen HR går for full maskin, men befinner seg fremdeles på et tidlig stadium. Stadige endringer og utfordringer innen denne sektoren kan løses med riktig bruk av IT og teknologi, men kun om man setter personen i...