PeopleTech 2019 | 29. august

PeopleTech 2019 | 29. august

Vi skal på Peopletech 2019! 4human Digitaliseringen innen HR går for full maskin, men befinner seg fremdeles på et tidlig stadium. Stadige endringer og utfordringer innen denne sektoren kan løses med riktig bruk av IT og teknologi, men kun om man setter personen i...