Kritikkverdige forhold

Kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 4human Hva skal du som arbeidstaker gjøre hvis du mener forhold er kritikkverdig? Arbeidsmiljøloven understreker at arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. I tillegg gis det vern...
Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt?

Hva er en tillitsvalgt? 4human Tillitsvalgt En tillitsvalgt fungerer som en representant for de ansatte, og skal være bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen. I en virksomhet bundet av tariff blir velges ofte tillitsvalgt av medlemmer i en større eller mindre...
Internkontroll

Internkontroll

Internkontroll og systematisk HMS-arbeid 4human Systematisk HMS-arbeid For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse-, miljø- og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i...
Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte 4human Sykefravær Når en ansatt blir syk, har vedkommende rett til å være borte fra arbeidet samt krav på sykepenger. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om rett til fravær ved egen sykdom, isteden finner man stort sett...
Personvern og GDPR

Personvern og GDPR

Personvern og GDPR 4human GDPR Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. EUs forordning for personvern ble norsk lov i 2018. Det nye regelverket ga virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter....